Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

           

                                                                                                                           

КОТОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення об’єктів

 

         Розглянувши звернення громадянки ********, фізичної особи-підприємця ********, матеріали містобудівного обґрунтування  розміщення  об’єктів в м. Котовськ, керуючись п.4, розд.V  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.1.1-4-2009 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування", Постановою Кабінету України «Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування» від 20.05.2009 № 489, відповідно до п.п. 42 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Котовська  міська рада

       ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити містобудівне обґрунтування розміщення об’єктів:

 

1.1. Житлового будинку з мансардним поверхом прибудованого до будівлі клубу «Здоров’я» на земельній ділянці орієнтовною площею ******** за адресою: м. Котовськ, ********, розроблене КП «Одесоблпроект», погоджене  відповідними службами, з позитивними висновками  громадського обговорювання від 10.06.2011р., виконане на замовлення  громадянки  ********.

 

1.2. Залу торгівельного призначення, прибудованого до існуючої будівлі магазину на земельній ділянці орієнтовною площею ********за адресою: м. Котовськ, вул. ********, розроблене КП «Одесоблпроект», погоджене відповідними службами, з позитивними висновками громадського обговорювання від 10.06.2011р., виконане на замовлення ФО-П ********.

 

2. Вважати  містобудівне обґрунтування невід’ємною частиною містобудівної документації, основою для надання дозволу на будівництво та складання проекту відведення земельної ділянки.

 3. Управлінню архітектури та земельних відносин (Бондаренко А.С.) оприлюднити дане    рішення та результати громадського обговорення у  засобах масової інформації.     

   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по   будівництву, житлово-комунальному господарству, благоустрою та екології  (Кашульський В.П.).      

 

Міський голова                                                                                      А. П. ІВАНОВ

29.06.2011 р.

   № 97-VІ.

 

 

******** - інформація з обмеженим доступом – інформація про особу, обмеження встановлені відповідно до ст. 6,7,10 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.11 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»», ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних», згоди про поширення інформації від осіб немає.

 

Розпорядник інформації: Котовська міська рада, Обертайло П.Г. – секретар міської ради

Оприлюднив: Лютенко П.В. – начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації, тел.: 2-49-12

Дата оприлюднення: 05.07.2011 р.

Дата оновлення: -----------------------

 

Назва документа: Рішення Котовської міської ради «Про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення об’єктів»

Дата створення: 29.06.2011 р.

Дата надходження: -------------

Джерело інформації (автор, підрозділ): Обертайло П.Г. – секретар міської ради

Передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом: ст. 6,7,10 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.11 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»», ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних».

Строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом: за згодою осіб.

Галузь: Місцеве самоврядування.

Ключові слова: «Про затвердження»

Тип, носій: Текстовий документ

Вид: Рішення Котовської міської ради

Проекти рішень: ----------------------------

Форма та місце зберігання документа: Друкований документ, загальний відділ міської ради, тел.: 2-53-68.