Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КОТОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

Про стан та шляхи удосконалення кадрової роботи

в  виконавчих  органах   Котовської   міської   ради,

попередження  проявів  корупції, залучення молоді

до служби в органах місцевого самоврядування

         Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління у справах сім’ї та молоді Котовської міської ради Гояна В.І. Про стан та шляхи удосконалення кадрової роботи в виконавчих органах Котовської міської ради, попередження проявів корупції, залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування, виконавчий комітет Котовської міської ради відзначає, що управліннями та відділами міської ради проводиться певна робота щодо удосконалення роботи з кадрами, запобігання  корупції  в міській раді та її виконавчих органах,  виховання і підготовки нової генерації кадрів для органів місцевого самоврядування. Зазначений напрямок роботи проводиться відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», «Про засади запобігання і протидії корупції»,  Постанов Кабінету Міністрів України: від 26.10.2001 р. № 1440 «Про затвердження Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування», від 15.02.2002 р. № 169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», від 10.09.2003 р. № 1444 «Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання». На виконання вищезазначених нормативно-правових актів прийняті розпорядження міського голови, зокрема: від 17.02.2009 р. № 30 «Про затвердження нового складу конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчих органів Котовської міської ради», від 31.07.2009 р. № 139 «Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчих органів Котовської міської ради», від 23.09.2009 р.           № 168 «Про затвердження заходів щодо запобігання  корупції  в Котовській міській раді та її виконавчих органах», від 12.04.2010 р. № 90 «Про проведення атестації посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради у 2010 році», від 16.05.2011 р. № 76 «Про проведення у 2011 році щорічної оцінки виконання посадовими особами міської ради покладених на них обов’язків та завдань». Рішенням Котовської міської ради від 22.04.2009 р. № 400-У затверджена міська програма підготовки та залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування на 2009-2014 рр.

         Відповідно до рішення Котовської міської ради від  08.12.2010 р. № 1-УІ затверджена структура міської ради в складі 7 управлінь та 8 відділів. Станом на 01.06.2011 р. в виконавчих органах Котовської міської ради працює 97 посадових осіб органів місцевого самоврядування.  За віковою структурою серед працюючих до 30 років – 20 посадових осіб, від 31 до 45 років – 42;  від 46 до 55 років (жінки) та до 60 років (чоловіки) – 29;  старші 55 років (жінки) та 60 років (чоловіки) – 6. Серед працюючих посадових осіб значно переважають  жінки – 76 осіб. Що стосується терміну перебування посадових осіб на займаних посадах, то в даному випадку спостерігається позитивне співвідношення досвідчених кадрів і тих, хто розпочав свою кар’єру в органах місцевого самоврядування. Так, за терміном перебування на службі в органах місцевого самоврядування розподіл наступний: до 3 років працюють 12 посадових осіб, до 5 років – 21;  до 10 років – 22;  до 15 років – 20;  до 20 років – 13; понад 20 років – 9. За освітнім рівнем переважна кількість працюючих має вищу освіту – 70 посадових осіб, неповну вищу – 4, середньо-спеціальну – 23. По профілю освіти розподіл наступний: економічну освіту отримали  40 посадових осіб, гуманітарну – 29, інженерно-технічну -  28. 5 посадових осіб закінчили  Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України і здобули кваліфікацію магістра державного управління.

         Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» - заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуюча справами затверджуються міською радою, начальники управлінь та відділів призначаються міським головою, посадові особи 6 категорії - після проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. В 2009 – 2010 рр. за результатами конкурсу прийнято на службу в виконавчі органи Котовської міської ради 8 осіб.

         З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого самоврядування  один раз на 4 роки проводиться атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов’язків, визначених професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях. Остання атестація була проведена в 2010 році. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування, покладених на них завдань та обов’язків. Так за підсумками щорічної оцінки в 2011 р. отримали високу оцінку 10 посадових осіб, добру - 69 посадових осіб, 4 –  задовільну.

         Під час формування кадрового резерву  посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради забезпечується зарахування до нього і молоді до 30 років. В 2010 році до кадрового резерву зараховано 180 осіб,  молоді до 30 років – 62 особи.

         З метою запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів в Котовській міській раді та її виконавчих органах проводиться відповідна робота, зокрема: двічі на рік  проводяться навчання з посадовими особами виконавчих органів Котовської міської ради щодо вдосконалення знань Законів України «Про боротьбу з корупцією», «Про службу в органах місцевого самоврядування»; особи, які призначені на посади посадових осіб  місцевого самоврядування попереджені про персональну відповідальність за достовірність наданих відомостей; здійснюється постійний контроль за додержанням вимог щодо заборони посадовим особам місцевого самоврядування займатися підприємницькою діяльністю; при прийомі документів для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради здійснюється контроль за виконанням законодавства щодо заборони зайняття посад в органах місцевого самоврядування, які звільнені з державної служби, служби в органах місцевого самоврядування за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією; для посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради проводяться інструктажі  щодо заповнення та своєчасного надання декларацій про їх доходи та доходів членів сімей за рік; перевіряється правильність заповнення декларацій про доходи посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради; розроблені питання для проведення тестування серед посадових осіб місцевого самоврядування про Закон України «Про боротьбу  з корупцією»  та  «Про службу в органах місцевого самоврядування»; спільно з правоохоронними органами проведено аналіз виконання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією».

         Значна робота проводиться щодо залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування, а саме: «Дні відкритих дверей», стажування  в міській раді, її управліннях та відділах за участю активістів учнівського та студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій, міської молодіжної ради (молодіжного парламенту), зустрічі молодіжного активу з керівництвом міста щодо обговорення питань співпраці в рамках програми соціально-економічного розвитку міста, запрошення молодіжного активу для участі у сесіях міської ради та засіданнях виконкому, щорічні конкурси «Як би я став міським головою», тестування серед учнівської молоді на предмет схильності до лідерства та управлінської діяльності, діє школа лідера «Лідерство – запорука успіху».

         Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Котовської міської ради

В И Р І Ш И В :

         1. Інформацію Гояна В.І. «Про стан та шляхи удосконалення кадрової роботи в виконавчих органах Котовської міської ради, попередження проявів корупції, залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування» прийняти до відома.

         2. Затвердити заходи щодо удосконалення кадрової роботи в виконавчих органах Котовської міської ради, попередження проявів корупції, залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування (Додаток).

         3. Керівникам управлінь та відділів Котовської міської ради, причетних до реалізації затверджених заходів забезпечити їх виконання.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мазур М.В., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Власюк Н.М., Коваля С.О., керуючу справами  виконкому міської ради  Мамалигу К.П.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                              М.В.МАЗУР

                                                                               

30.06.2011 р.

     № 173.

        

                                                                                           Додаток

                                                                                                      до рішення міськвиконкому

                                                                                                         від 30.06.2011 р. № 173.

 

Заходи

 щодо удосконалення кадрової роботи в виконавчих органах Котовської міської ради,

попередження проявів корупції, залучення молоді до служби

в органах місцевого самоврядування

п/п

Назва заходів

Термін

виконання

Відповідальні

за виконання

І. Удосконалення кадрової роботи

1.1.

Забезпечити дотримання вимог  ст. 4 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

постійно

Мазур М.В.,

Власюк Н.М.,

Коваль С.О.,
Мамалига К.П.,

керівники управлінь та відділів міської ради

1.2.

Здійснювати контроль за виконанням підлеглими своїх обов’язків, визначених професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях

постійно

Мазур М.В.,

Власюк Н.М.,

Коваль С.О.,
Мамалига К.П.,

керівники управлінь та відділів міської ради

1.3.

Забезпечити прийняття на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

постійно

Власюк Н.М.

1.4.

Під час формування кадрового резерву на посади посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради забезпечити зарахування до нього осіб з числа обдарованої молоді за підсумками їх успішного стажування чи проходження навчально-виробничої практики в органах місцевого самоврядування

щороку,

листопад-грудень

Шалашний О.В.,

керівники управлінь та відділів міської ради

1.5.

Продовжити проведення  навчання щодо вивчення нових нормативно-правових актів

постійно

Чуприна О.В.

1.6.

Забезпечити проведення атестаціїї посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради

1 раз в

4 роки

Обертайло П.Г.

1.7.

Забезпечити проведення щорічної оцінки посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради

щорічно,

2-квартал

Мамалига К.П.

1.8.

Забезпечити організацію підготовки та перепідготовки кадрів в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України

постійно

Шалашний О.В.

1.9.

Визначати потребу міста у підготовці обдарованої молоді в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України, у магістратурах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів в освітній галузі «Державне управління»

щороку,

4-й квартал

Гоян В.І.,

Шалашний О.В.

1.10.

Забезпечити направлення молоді до 35 років на підготовку магістрів державного управління до  Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України та магістратур інших атестованих вищих навчальних закладів

щороку,

2-й квартал

Шалашний О.В.

1.11.

Проводити міжсекторальні заходи щодо обміну досвідом роботи з молодими кадрами

постійно

керівники управлінь та відділів міської ради

1.12.

Висвітлювати діяльність управлінь та відділів міської ради щодо вдосконалення роботи з кадрами в місцевих засобах масової інформації

постійно

Гончарова С.Г.,

керівники управлінь та відділів міської ради

ІІ. Запобігання  проявів корупції 

2.1

Продовжити роботу щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії корупції, які визначені в Законах України «Про засади запобігання і протидії корупції»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актах

постійно

Власюк Н М.,

керівники управлінь та відділів міської ради

2.2.

Попереджати претендентів на посади посадових осіб  місцевого самоврядування про персональну відповідальність за достовірність наданих відомостей

Постійно

Носова Л.М.

2.3.

Продовжити проведення щорічного тестування посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради щодо знання основних положень Законів України  «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування»

щорічно,

2-й квартал

Чуприна О.В.,

Гоян В.І.

2.4.

Уточнювати перелік питань із Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та включити їх в білети для проведення іспитів претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування

постійно

Власюк Н.М.,

Гоян В.І.

2.5.

Забезпечити своєчасне інформування правоохоронних органів про протиправні дії посадових осіб місцевого самоврядування, а також налагодити співпрацю з правоохоронними органами та судами щодо своєчасного інформування керівництва міської ради про випадки вчинення посадовими особами виконавчих органів Котовської міської ради корупційних діянь

постійно

Мазур М.В.,

Власюк Н.М.,

керівники управлінь та відділів міської ради

2.6

Здійснювати контроль за виконанням законодавства щодо заборони зайняття посад  в виконавчих органах Котовської міської ради особами, які звільнені з державної служби, служби в органах місцевого самоврядування за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією

постійно

Носова Л.М.

2.7.

На підставі Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» організувати та провести інструктажі для посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради  щодо заповнення та своєчасного надання декларацій про їх доходи та доходів членів сімей за рік

щорічно,

1-й квартал

Шалашний О.В.

2.8.

Перевіряти правильність заповнення декларацій про доходи посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради

щорічно,

2-й квартал

Шалашний О.В.

2.9.

Спільно  з правоохоронними органами проводити аналіз виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

щорічно,

4-й квартал

Мазур М.В.,

Власюк Н.М.

2.10.

Проводити аналіз заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради, які притягнуті до відповідальності за корупційні діяння (якщо вони є)

постійно

Власюк Н.М.,

начальники управлінь та відділів міської ради

2.11.

Інформацію про вчинення корупційних діянь серед посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради узагальнювати та надавати до Одеської обласної адміністрації

у встановлені

терміни

Власюк Н.М.

Ш. Залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування

3.1.

Проводити аналіз залучення обдарованої молоді до служби в органах місцевого самоврядування. За результатами аналізу та з урахуванням потреб розробляти комплексні плани заходів щодо зміцнення кадрового потенціалу за рахунок кадрів нової генерації

щороку,

 до 1 грудня

Гоян В.І.

3.2.

Продовжити проведення «Днів відкритих дверей» в міській раді, її управліннях та відділах за участю активістів учнівського та студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій, міської молодіжної ради (молодіжного парламенту)

щороку,

жовтень-листопад

Гоян В.І.,

Никифорук М.І.

керівники управлінь та відділів міської ради

3.3.

Продовжити практику стажування лідерів молодіжних громадських організацій, активістів міської молодіжної ради (молодіжного парламенту) в управліннях та відділах Котовської міської ради.

постійно

Гоян В.І.,

керівники управлінь та відділів

3.4.

Продовжити проведення зустрічей молодіжного активу з керівництвом міста щодо обговорення питань співпраці в рамках програми соціально-економічного розвитку міста

щороку,

червень,

жовтень-листопад

Мазур М.В.,

Гоян В.І.

3.5.

Продовжити практику запрошення керівників молодіжних громадських організацій, міської молодіжної ради (молодіжного парламенту) на сесії міської ради, засідання виконкому, постійних комісій міської ради, координаційних рад, комісій та робочих груп при виконкомі міської ради

постійно

Обертайло П.Г.,

Мазур М.В.,

Власюк Н.М.,

Коваль С.О.,

Гоян В.І.

3.6.

Продовжити проведення міського конкурсу «Якби я став міським головою» за участю активістів учнівського самоврядування закладів освіти

щороку,

1-й квартал

Гоян В.І

Никифорук М.І.

3.7.

Продовжити проведення тестування серед молоді, в тому числі учнівської, на предмет схильності до лідерства та управлінської діяльності

щороку,

3-4 квартал

Гоян В.І

Никифорук М.І.

3.8.

Продовжити заняття в Школі лідера «Лідерство - запорука успіху»

щороку,

вересень-травень

Гоян В.І.

3.9.

Оновлювати банк даних на молодих керівників підприємств, організацій та установ міста

щороку,

3-й квартал

Гоян В.І.

3.10.

Створити банк даних на випускників вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей  для організації стажування та включення до кадрового резерву  на посади посадових осіб місцевого самоврядування

щороку,

3-й квартал

Гоян В.І.

Керуюча Керуючасправами                                                                                    К.П.Мамалига

ІНФОРМАЦІЯ

начальника управління у справах сім’ї та молоді Котовської міської ради Гояна В.І.

«Про стан та шляхи удосконалення кадрової роботи в виконавчих органах Котовської

міської ради, попередження проявів корупції, залучення  молоді до служби

в органах місцевого самоврядування»

 

Складність завдань та функцій, покладених на органи місцевого самоврядування,  зумовлює необхідність вдосконалення кадрової роботи, залучення до системи управління молодих професійно підготовлених кадрів. Тому, одним з пріоритетних напрямків в роботі виконкому Котовської міської ради є подальше відпрацювання системи  роботи з кадрами, забезпечення професіоналізації управління в органах місцевого самоврядування відповідно до сучасних вимог економічного та соціально-культурного розвитку міста,  запобігання  корупції  в міській раді та її виконавчих органах,  виховання і підготовка нової генерації кадрів для органів місцевого самоврядування. Зазначений напрямок роботи проводиться відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та  «Про боротьбу з корупцією», Постанов Кабінету Міністрів України: від 26.10.2001р. № 1440 «Про затвердження Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування»,  від 15.02.2002 р. № 169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», від 10.09.2003 р. № 1444 «Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання». На виконання вищезазначених нормативно-правових актів прийняті розпорядження міського голови, зокрема: від 17.02.2009 р. № 30 «Про затвердження нового складу конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчих органів Котовської міської ради», від 31.07.2009 р. № 139 «Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчих органів Котовської міської ради», від 23.09.2009 р. № 168 «Про затвердження заходів щодо запобігання  корупції  в Котовській міській раді та її виконавчих органах», від 12.04.2010 р. № 90 «Про проведення атестації посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради у 2010 році», від 16.05.2011 р. № 76 «Про проведення у 2011 році щорічної оцінки виконання посадовими особами міської ради покладених на них  обов’язків та завдань». Рішенням Котовської міської ради від 22.04.2009 р. № 400-У затверджена міська програма підготовки та залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування на 2009-2014 рр.

З 1 липня 2011 року набуває чинності новий Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-УІ «Про засади запобігання і протидії корупції», який визначає основні засади запобігання протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушення прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування є:

- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

- додержання прав та свобод людини і громадянина;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

- сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;

- шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Відповідно до рішення Котовської міської ради від 08.12.2010 р. № 1-УІ затверджена структура міської ради в складі 7 управлінь та 8 відділів. Станом на 01.06.2011 р. в виконавчих органах Котовської міської ради працює 97 посадових осіб місцевого самоврядування. За віковою структурою розподіл працюючих наступний (Рисунок 1):

-                     до 30 років – 20 посадових осіб, що складає  20,6 % від загальної кількості працюючих;

-                     від 31 до 45 років – 42 посадових особи, що складає 43,3 %;

-                     від 46 до 55 років (жінки) та до 60 років (чоловіки) – 29 посадових осіб, що складає  29,9 %;

-                     старші 55 років (жінки) та 60 років (чоловіки) – 6 посадових осіб, що складає 6,2  %.

         Дана ситуація із віковим розподілом свідчить, що за останні роки простежується стійка тенденція збільшення питомо мої ваги молоді, яка працює в управліннях та відділах міської ради  і в достатній  мірі відповідає кількісному співвідношенню  вікових категорій працюючих.

     

Рис.1  Вікова структура посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради

 

            З загальної кількості працюючих посадових осіб місцевого самоврядування 41 посадова особа відноситься до керівного складу. Відповідно до Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування» до керівного складу входять: міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуюча справами, начальники управлінь та відділів міської ради, їх заступники, начальники відділів в складі управлінь, керівники секторами.

            Аналіз вікової структури керівного складу свідчить про необхідність подальшого залучення молодих кадрів до керівництва управліннями та відділами. Так, за віковою структурою розподіл керівництва виконавчих органів Котовської міської ради з 41 посадової  особи наступний (Рисунок 2):

-                     до 30 років – заступників міського голови,  керівників управлінь та відділів немає;

-                     від 31 до 45 років – 18 посадових осіб, що складає 44 %,

-                     від 46 до 55 років (жінки) та до 60 років (чоловіки) – 18 посадових осіб, що складає  44 %;

-                     старше 55 років (жінки) та 60 років (чоловіки) – 5 посадових осіб, що складає  12 %.

 

 

 

 

 

Рис. 2  Вікова структура керівного складу посадових осіб виконавчих органів

Котовської міської ради

За статевим розподілом посадових осіб  переважають  жінки – 76 осіб, що складає 78,3 %. Серед керівного складу жінок  25 , що складає майже 61%. 

Що стосується терміну перебування посадових осіб на займаних посадах, то в даному випадку  спостерігається позитивне співвідношення досвідчених кадрів і тих, хто розпочав свою кар’єру. Так, за терміном перебування на службі в органах місцевого самоврядування розподіл наступний (Рисунок 3):

-          до 3 років – 12 посадових осіб, що складає 12,4 % від загальної кількості посадових осіб;

-          до 5 років – 21, що складає 21,6%;

-          до 10 років – 22, що складає 22,7%;

-          до 15 років – 20, що складає 20,6%;

-          до 20 років – 13, що складає 13,4%;

-          понад 20 років – 9, що складає 9,3%.

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3  Розподіл посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради

за терміном перебування на службі в органах місцевого самоврядування

Слід зазначити, що значну частку тривалого перебування на службі в органах місцевого самоврядування  займають посадовці з числа керівного складу. (Рисунок 4).

До  3 років працює 2 посадових особи із керівного складу, що складає 4,8%;

-          до 5 років – 2, що складає 4,8 %;

-          до 10 років – 6, що складає 14,6 %;

-          до 15 років – 13, що складає 31,7 %;

-          до 20 років – 10, що складає 24,3 %;

-          понад 20 років – 8, що складає 19,5 %

Рис.4  Розподіл посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради

з числа керівного складу за терміном перебування

на службі в органах місцевого самоврядування

За освітнім рівнем переважна кількість працюючих має вищу освіту – 70 посадових осіб, неповну вищу – 4, середньо-спеціальну – 23 (Рисунок 5), що свідчить про високий професійний рівень посадових осіб місцевого самоврядування. 

 

Рис. 5  Розподіл посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради за освітою

Серед посадових осіб керівного складу вищу освіту мають 33 посадовця, що складає майже 81 % від загальної кількості  посадових осіб керівного складу, 1 посадова особа має неповну вищу і продовжує  навчання,  7 – середньо-спеціальну освіту.  5 посадових осіб з числа керівного складу закінчили  Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України і здобули кваліфікацію магістра державного управління.

По профілю освіти, яку отримали посадові особи виконавчих органів Котовської міської ради розподіл наступний: економічну освіту отримали  40 посадових осіб, гуманітарну – 29, інженерно-технічну -  28.(Рисунок 6).

 

Рис. 6  Розподіл посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради

за профілем освіти

      

Серед посадових осіб керівного складу гуманітарну  освіту мають 15 посадовців, 11 – економічну, 15 – інженерно-технічну.

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» - заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуюча справами затверджуються міською радою, начальники управлінь та відділів призначаються  міським головою, посадові особи 6 категорії - після проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Конкурсна комісія конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчих органів Котовської міської ради здійснює свою роботу відповідно до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчих органів Котовської міської ради,  затвердженого розпорядженням міського голови від 31.07.2009 р. № 139. Згідно зазначеного порядку, в кожному окремому випадку при виникненні вакантної посади приймається розпорядження міського голови про проведення конкурсу на її заміщення, в місцевих засобах масової інформації друкується оголошення про проведення конкурсу із зазначенням кваліфікаційних вимог та умов проведення, документи від бажаючих взяти участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення, затверджуються екзаменаційні білети для проведення іспиту, в кожний з яких складається  з  5 питань. У зазначений термін конкурсна комісія розглядає надані кандидатами документи на відповідність кваліфікаційним умовам та проводить іспит, про що складаються протоколи. В 2009 – 2010 рр. за результатами конкурсу прийнято на службу в виконавчі органи Котовської міської ради 8 осіб.

 З метою  підвищення ефективності діяльності посадових осіб  місцевого самоврядування  один  раз на 4 роки проводиться атестація, під  час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов’язків, визначених професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях. Остання атестація була проведена в 2010 році. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування, покладених на них завдань та обов’язків.  За підсумками щорічної оцінки в 2011 р.  високу оцінку  отримали 10 посадових осіб, добру  - 69 ,  задовільну – 4.

З метою вивчення нових нормативно-правових актів з посадовими особами проводяться навчання.

З метою запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів в Котовській міській раді та її виконавчих органах проводиться певна робота. Розпорядженням міського голови визначені посадові особи місцевого самоврядування, на яких покладена координаційна та організаційна робота щодо запобігання проявів корупції, затверджені відповідні заходи. Згідно зазначених заходів  проведена наступна робота:

- двічі на рік  проводяться навчання з посадовими особами виконавчих органів Котовської міської ради щодо вдосконалення знань Законів України «Про боротьбу з корупцією», «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

-  особи, які призначені на посади  посадових осіб  місцевого самоврядування попереджені про персональну відповідальність за достовірність наданих відомостей;

- здійснюється постійний контроль за додержанням вимог щодо заборони посадовим особам місцевого самоврядування займатися підприємницькою діяльністю;

-  при прийомі документів для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради здійснюється контроль за виконанням законодавства щодо заборони зайняття посад в органах місцевого самоврядування, які звільнені з державної служби, служби в органах місцевого самоврядування за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією;

- для посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради проводяться інструктажі  щодо заповнення та своєчасного надання декларацій про їх доходи та доходів членів сімей за рік;

- перевіряється правильність заповнення декларацій про доходи посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради;

- розроблені питання для проведення тестування серед посадових осіб місцевого самоврядування про Закон України «Про боротьбу  з корупцією»  та  «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

- спільно  з правоохоронними органами проведено аналіз виконання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією».

У зв’язку з прийняттям  нового Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» заплановано його досконале вивчення  посадовими особами виконавчих органів Котовської міської ради.

Значна робота проводиться щодо залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування. Рішенням Котовської міської ради від 22.04.2009 р. № 400-У затверджена міська програма підготовки та залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування на 2009-2014 рр. Відповідно до  програми проводиться низка заходів, зокрема: «Дні відкритих дверей», стажування в міській раді, її управліннях та відділах за участю активістів учнівського та студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій, міської молодіжної ради (молодіжного парламенту), зустрічі молодіжного активу з керівництвом міста щодо обговорення питань співпраці в рамках програми соціально-економічного розвитку міста, запрошення молодіжного активу для участі у сесіях міської ради та засіданнях виконкому, щорічні конкурси «Як би я став міським головою», тестування серед учнівської молоді  на предмет схильності до лідерства та управлінської діяльності, діє школа лідера «Лідерство – запорука успіху».

Під час формування кадрового резерву  посадових осіб виконавчих органів Котовської міської ради забезпечується зарахування до нього і молоді до 30 років. В 2010 році до кадрового резерву зараховано 180 осіб, молоді до 30 років – 62 , що складає 34,4 % від загальної кількості зарахованих осіб до кадрового резерву.

            Начальник управління у

            справах сім’ї та молоді                                                                             В.І.ГОЯН           

Розпорядник інформації: Виконавчий комітет міської ради. Мамалига К.П. - керуюча справами.

Оприлюднив: Лютенко П.В. – начальник  відділу забезпечення доступу до публічної інформації міської ради, 2-49-12

Дата оприлюднення: 06.07.2011 р.

Дата оновлення: -----18.07.2011 р.

Дата створення: 30.06.2011 р.

Дата надходження: -------------

Джерело інформації (автор, підрозділ): Лютенко П.В. – відділ забезпечення доступу до публічної інформації

Передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом: --------------

Строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом: ------------------------------------------------

Галузь: Місцеве самоврядування.

Ключові слова: рішення міськвиконкому

Тип, носій: Текстовий документ

Вид:  рішення

Проекти рішень: ----------------------------

Форма та місце зберігання документа: Друкований документ, загальний  відділ міської ради