У К Р А Ї Н А

                               ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                  

КОТОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про виділення грошових

коштів з міського бюджету

 

Розглянувши клопотання голови координаційної ради Гояна В.І., начальника КО “Котовськ-благоустрій” Мельника П.Ю. про виділення грошових коштів з міського бюджету, керуючись п.п. 4 п.“а” ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Котовської міської ради

В И Р І Ш И В :

1.Виділити з міського бюджету грошові кошти у сумі 74829,25 грн., з них:

- управлінню соціального захисту населення – 66091,25 грн., у тому числі для надання матеріальної допомоги учасникам Великої вітчизняної війни, згідно клопотання голови Котовської організації ветеранів Бацури С.Ю. та представленого протоколу засідання Координаційної ради          № 11-М від 21.04.2015 року на суму 15487,50 грн. (15000,00 грн. – матеріальна допомога, 487,50 грн. - поштові видатки); для надання матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби (оплата комунальних послуг, придбання ліків) учасникам бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції та членам їх сімей, згідно поданих заяв та представленого протоколу засідання Координаційної ради № 12-М від 21.04.2015 року на суму 43512,00 грн.; для надання матеріальної допомоги вимушеним переселенцям, які проживають в місті згідно поданих заяв, та представленого протоколу засідання Координаційної ради № 13-М від 21.04.2015 року на суму 206,50 грн. (200,00 грн. – матеріальна допомога, 6,50 грн. - поштові видатки); для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста згідно поданих заяв та представленого протоколу засідання координаційної ради № 14-М від 21.04.2015 року на суму 6885,25 грн. (6675,00 грн. – матеріальна допомога, 210,25 грн. - поштові видатки);  

- УКГБ для КО “Котовськ-благоустрій” - 8738,00 грн, у тому числі на поховання одиноких громадян згідно додатка – 7945,00 грн. та на поховання біологічних відходів – 793,00 грн.

2.Фінансовому управлінню Котовської міської ради (Музичук О.В. ) профінансувати вказані установи у зазначених сумах за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Котовська відповідним установам на 2015 рік .

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Корчового А. В., на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гояна В.І.

 

Міський голова                                                                                     А.П.ІВАНОВ

23.04.2015 р.

     № 82.