Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

Статтею 119 КЗпП «За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, ˂˃, у яких вони працювали на час призову».

За працівниками, призваними на строкову військову службу під час дії особливого періоду, роботодавець (за основним місцем роботи, за сумісництвом) зберігає місце роботи (посаду) і середню зарплату до дня фактичного звільнення зі строкової служби або до закінчення особливого періоду.

Зауважимо, що Міноборони в листах від 18.10.2016 р. № 322/2-6917 і від 20.10.2016 р. № 316/1/906 зазначило: «закінчення заходів мобілізації не припинило особливий період, що діє в Україні з 17 березня 2014 року», «наразі існує кризова ситуація, що загрожує національній безпеці України». Тобто, на думку Міноборони, зараз продовжує діяти особливий період.

На підставі повістки про призов працівника на строкову військову службу роботодавець видає наказ про увільнення такого працівника від роботи на період строкової військової служби. Тобто такого працівника недопустимо звільнити на підставі п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП: призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП.

У табелі обліку використання робочого часу за типовою формою № П-5 увесь період відсутності працівника у зв’язку із несенням строкової військової служби (на термін збереження за ним гарантій згідно зі ст.. 119 КЗпП) позначаються буквеним кодом «ІН» або цифровим «22».

Працівникові, який на момент його призову на строкову військову службу вже працював на підприємстві, в трудову книжку не вносяться відомості про проходження такої служби (внесення такого запису не передбачене Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту населення від 29.07.1993 р. № 58).

Середній заробіток для оплати періоду строкової військової служби працівника розраховують згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100. У загальному випадку розрахунковий період – два календарні місяці роботи (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю призову працівника на строкову військову службу. Виплачується у строки , визначені в установі для виплати зарплати.

На сьогодні роботодавцеві не компенсують виплату середньої зарплати працівникові за період проходження ним строкової військової служби.

Начальник управління                                                                                   І.К. Коломейчук