Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

               «Гендерна рівність – це чутливий індикатор, який демонструє, наскільки розвинутою і демократичною є держава», — зазначив видатний американський політолог Рональд Інглхарт. Принцип рівності має декілька проявів, одним із яких є принцип гендерної рівності, що означає рівний підхід до всього незалежно від статі. У сучасному світі жінки боряться за однакові права із чоловіками, і великою мірою ця боротьба має успіх. Становлення рівності в суспільстві має тривалу історію та багато змін за період існування. Кожна демократична країна прагне закріпити його на конституційному рівні, гарантуючи рівні права для всіх громадян. Україна не є винятком, оскільки Конституцією передбачено, що чоловіки й жінки є рівними між собою.

               Визначення «гендеру» дала Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 2011 р., уперше на рівні міжнародного права закріпивши поняття. Коли йдеться про рівність статей як ідеал суспільно-політичного розвитку, під цим поняттям можуть розумітись такі явища:

- формальна рівність (рівність юридична, закріплена законодавчо);

- рівність можливостей (надання певної законодавчо закріпленої переваги певній соціально-демографічній групі для створення однакових з іншими групами умов);

- рівність результату (цілеспрямоване забезпечення ліквідації для конкуруючих сторін перешкод, що можуть бути зумовлені попередньою дискримінацією).

             Зараз у світі активно відбувається процес наповнення гендерним змістом національного законодавства. Урахування рівних прав і можливостей відбувається залежно від сили впливу інших соціальних норм (традицій, звичаїв, усталеної моралі, політичних норм тощо)

             Гендерна політика в Україні, особливо в умовах обраного курсу на побудову європейських демократичних інститутів, постає зовсім у новому, актуальному світлі. І вимагає утвердження цінності гендерної рівності як у суспільстві загалом, так і у різних його інституціях, зокрема. Це, насамперед, недопущення гендерної дискримінації, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, забезпечення рівних можливостей щодо поєднання професійних і сімейних обов’язків, унеможливлення проявів гендерного насильства тощо.

             Відповідно до Звіту з глобального гендерного розриву  представленного Світовим економічним форумом, Україна займає 69 місце за індексом гендерної рівності (у рейтингу серед 142 країн). Індекс обчислюється на підґрунті статистичних даних щодо співвідношення нерівності між чоловіками та жінками (gendergap) у чотирьох важливих сферах: економічна участь і кар’єрні можливості, освіта, здоров’я і виживання, політичні права і можливості.

               Новим імпульсом для розвитку гендерної політики в Україні стала Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків, боротьба з дискримінацією – важливі цілі співробітництва, визначені Угодою. Також у 2016 році проблематика гендерного балансу в державних структурах була включена до «Стратегії розвитку державного управління на період 2016-2020 років».

           З метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства в м. Подільськ діє програма з усунення гендерної рівності на 2016-2020 р.р., затверджена рішенням Котовської міської ради від 27.01.2016 р. №42-VII. Координацію роботи у напрямку поліпшення становища сімей, забезпечення гендерної рівності покладено на Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради.

             За консультацією звертатись до відділу сімейної політики Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради за адресою: м. Подільськ вул. Соборна 229; тел. 3-00-34

Головний спеціаліст відділу сімейної політики ДССП та ОЗ                          

Подільської міської ради                                                                                           Шалашна Н.Г.