Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Офіційна електронна скринька виконавчого комітету Подільської міської ради: gorpodilsk@odessa.gov.ua

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров‘я

Подільської міської ради за січень – травень 2019 року

 

Управління грошових виплат і компенсацій та персоніфікованого обліку пільгових категорій

Відділ грошових виплат і компенсацій

   Спеціалістами Приймальні з питань призначення усіх видів державної допомоги протягом звітного періоду:  

* прийнято 2507 громадянина нашого міста, які звернулися у Приймальню за призначенням різних видів державної соціальної допомоги та житлової субсидії та яким надані консультації з питань подачі та оформлення документів, призначення і виплати різних видів державних соціальних допомог, компенсацій та житлової субсидії;

*видано 1231 повідомлення про результати призначення державної допомоги та житлової субсидії;

*одержувачам державної допомоги видано 566 довідок про одержані ними доходи;

*видано 34 пільгових посвідчення особам з інвалідністю, які перебувають на обліку департаменту і одержують державну допомогу замість пенсії.

 

   Згідно Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою КМУ від 21.10.1995 року №848, зі змінами, на оплату житлово-комунальних послуг у травні2019 року нарахована житлова субсидія 2691 сім‘їнашого міста.

       За призначенням субсидій на ЖКП з січня 2019 року звернулось 395 сімей міста і для встановлення їх права на призначення житлової субсидії на виконання вимог пункту 14 Положення були надіслані запити для отримання інформації: про забезпеченість комунальними послугами - до підприємств міста, що надають комунальні послуги; про доходи - до Державної фіскальної служби України; про доходи у вигляді пенсій - до Пенсійного фонду України.

       На підставі отриманих відповідей на запити призначена субсидія 281 сім‘ям. Зазначеним сім‘ям нарахування житлових субсидій здійснюється відповідно до внесених змін постановою КМУ № 1176 від 27.12.2018 року, згідно з якими з 1 січня 2019 року громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії, субсидія надається у грошовій формі, шляхом перерахування коштів на спеціальні особисті рахунки в АТ «Ощадбанк» для виплати житлових субсидій. АТ «Ощадбанк» веде у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік одержувачів житлової субсидії та коштів, які надходять на рахунок для виплати житлових субсидій, в розрізі кожного одержувача житлової субсидії. АТ «Ощадбанк» здійснює переказ коштів на рахунки управителів багатоквартирного будинку, об’єднань та виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між АТ «Ощадбанк» та житлово-комунальними підприємствами. У таких договорах визначається порядок інформаційного обміну між управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг та АТ «Ощадбанк».

      На виконання постанови КМУ №62 від 06.02.2019 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» проведено нарахування субсидії за лютий - травень місяці у грошовій формі, та списки нарахувань передані до Міністерства соцполітики для організації проведення виплати субсидії:

у березні 2019 року 3840 одержувачам субсидії на загальну суму 4736,6 тис.грн.

- 2829 пенсіонерам – одержувачам субсидії через Пенсійний фонд (разом з пенсією) на суму 3555,1 тис.грн.,

- 1011 іншим одержувачам субсидії (не пенсіонерам) через Ощадбанк на суму 1181,5 тис.грн.

Середній розмір субсидії у грошовій формі за лютий місяць, яку родини одержали у березні місяці,   складає по нашому місту 1233,48 грн.

у квітні 2019 року 3841 одержувачу субсидії на загальну суму 4773,1 тис.грн.

- 3114 пенсіонерам – одержувачам субсидії через Пенсійний фонд (разом з пенсією) на суму 3914,0 тис.грн.,

- 727 іншим одержувачам субсидії (не пенсіонерам) через Ощадбанк на суму 859,1 тис.грн.

Середній розмір субсидії у грошовій формі за березень місяць, яку родини одержали у квітні місяці,   складає по нашому місту 1242,68 грн.

у травні 2019 року 3224 одержувачам субсидії на загальну суму 1706,5 тис.грн.

- 2700 пенсіонерам – одержувачам субсидії через Пенсійний фонд (разом з пенсією) на суму 1417,9 тис.грн.,

- 524 іншим одержувачам субсидії (не пенсіонерам) через Ощадбанк на суму 288,5 тис.грн.

Середній розмір субсидії у грошовій формі за квітень місяць, яку родини одержали у травні місяці, складає по нашому місту 529,30 грн.

    

у червні 2019 року 1041 одержувачу субсидії на загальну суму 268,5 тис.грн.

- 917 пенсіонерам – одержувачам субсидії через Пенсійний фонд (разом з пенсією) на суму 225,4 тис.грн.,

- 124 іншим одержувачам субсидії (не пенсіонерам) через Ощадбанк на суму 43,1 тис.грн.

Середній розмір субсидії у грошовій формі за травень місяць, яку родини одержать у червні місяці, складає по нашому місту 257,92 грн.

   По зверненням одержувачів субсидії проведена перевірка по 696 особових справах, у ході якої були виправлені помилки в персональних даних одержувачів субсидій і розрахунку розміру житлової субсидії в автоматичному режимі за допомогою комп’ютерної програми «Житлові субсидії», яка надійшла з Міністерства соціальної політики України.

Нараховано житлових субсидій в звітному періоді на суму 18 346,2 тис.грн., з яких:

- 11 484,6 тис.грн. коштів субсидії за лютий-травень 2019 року громадянам нараховано готівкою для виплати у березні-червні 2019 року,

- 408,1 тис.грн. коштів нараховано для надання субсидії у безготівковій формі через спеціальні рахунки в АТ «Ощадбанк».  

Профінансовано з державного бюджету та перераховано організаціям, що надають послуги, коштів у сумі 13 995,5 тис.грн. (в т.ч. на погашення заборгованості за минулий рік у сумі 7053,8 тис.грн.).

Заборгованість перед організаціями надавачами житлово-комунальних послуг по субсидіям станом на 01.06.2019 року складає (- 487,6 тис.грн.).

Нарахування субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу  відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації №254/А-2018 від 21.03.2018 року «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом та скрапленим газом у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», по зверненням громадян у грудні 2018 року призначено 11 сім‘ям, нараховано на суму 34,0 тис.грн., профінансовано 64,3 тис.грн. (у т.ч. погашена заборгованість за минулий рік у сумі 30,3 тис.грн.). Заборгованість по виплаті готівки за минулий рік відсутня.

     Відповідно до розпорядження голови обласної держадміністрації №155/А-2019 від 08.02.2019 року «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення області твердим паливом та скрапленим газом у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», яке набрало чинності з дня опублікування 23.02.2019 року, протягом звітного періоду для нарахування субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу на 2019 рік:

- звернулися - 207 сім‘ї, з яких призначено - 161 сім‘ям, відмовлено – 12 сім‘ям, нараховано на суму 577,9 тис.грн., заборгованість по виплаті готівки – 88,7 тис.грн.

    На обліку станом на 01.06.2019 року знаходяться 2822 одержувача різних видів державної допомоги, яким нарахована допомога на загальну суму 24 744,3 тис.грн., заборгованість з виплати допомоги відсутня.

   Згідно із Законом України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми” від 21.11.1992 року №2811-XII (зі змінами) до відділу грошових виплат і компенсацій звернулися у звітному періоді 875 сімей з дітьми, з яких призначена державна допомога 862 сім‘ям. У т.ч.124 сім‘ям, які проживають в місті, призначена допомога при народженні дитини.

     На обліку перебувають одержувачі допомоги сім‘ям з дітьми – 1508 особи, які одержують допомогу на 1764 дітей, а саме:

*допомога у зв’язку з вагітністю та пологами                               -   12 жінок,

*допомога при народженні дитини                                               -   995 осіб на 1040 дитини,

*допомога при усиновленні                                                            -   3 особи на 3 дітей,

*допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - 65 опікунів на 86 дітей,

*допомога на дітей одиноким матерям                                          - 421 мати на 621 дитину,

*тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються

від сплати аліментів                                                                        - 12 осіб на 14 дітей.

Нараховано державної допомоги сім’ям з дітьми у звітному періоді та виплачено одержувачам допомоги на суму 11766,5 тис.грн., заборгованість з виплати допомоги відсутня.

  

    За призначенням нового виду державної підтримки - допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім‘ях, відповідно до постанови №250 від 13.03.2019 року «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім‘ям», протягом травня місяця звернулося 110 багатодітних сімей міста, яким було призначено допомогу на 129 дітей у розмірі 1700 грн. на кожну дитину. У травні 2019 року вже проведена виплата 110 родинам на 129 дітей на загальну суму430,1 тис.грн.

   Згідно з Законом України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам віком до 18 років” № 2109-111 від 16.11.2000 року звернулися за допомогою у звітному періоді батьки 7 дітей з інвалідністю віком до 18 років та 3 особи з інвалідністю з дитинства, отримують державну допомогу батьки 147 дітей з інвалідністю та 273 дорослих осіб з інвалідністю.

Також, проведено подовження виплати державної допомоги 20 особам з інвалідністю на підставі медичних довідок МСЕК.

Допомога на поховання 1 особи з інвалідністю, із числа одержувачів державної соціальної допомоги, виплачена у сумі 3,0 тис.грн.

Нараховано допомоги на суму 3851,6 тис.грн., заборгованість з виплати допомоги відсутня.

   Згідно Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” №1768-111 від 01.06.2000 року у звітному періоді звернулася 437 сім‘ї, з них призначено допомогу 311 малозабезпеченим сім‘ям, перебувають на обліку та одержують допомогу станом на 01.06.2019 року 375 малозабезпечених сімей, в яких виховується 762 дитини, з яких 93 сім’ї в яких виховується 350 дітей, є багатодітними (троє і більше дітей).  

Нараховано допомоги за звітний період на суму 5721,0тис.грн., заборгованість з виплати допомоги відсутня.

     Згідно Постанови Кабінету Міністрів “Про допомогу на догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу” № 1192 від 02.08.2000 року протягом звітного періоду звернулися 47 осіб, яким призначено щомісячну допомогу на догляд за психічно хворими, перебувають на обліку та одержують допомогу на догляд 48 малозабезпечені особи. Нарахована щомісячна допомога на догляд на суму 484,1 тис.грн., заборгованість з виплати допомоги відсутня.

 

      Згідно Закону України “Про соціальні послуги” № 966 від 19.06.2003 року у звітному періоді звернулися 27 осіб, які надають соціальні послуги по догляду, з яких 23 особам призначена компенсація непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги   громадянам   похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Отримують компенсацію станом на 01.06.2019 року 165 осіб. Нарахована компенсація на загальну суму 175,0 тис.грн., заборгованість з виплати компенсації відсутня.

     Згідно Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” № 1727-IV від 18.05.2004 року у звітному періоді звернулися за призначенням державної допомоги вперше 9 осіб з інвалідністю, з яких 6 особам призначено державну допомогу.

Подовження виплати допомоги проведено 17 особам з інвалідністю на підставі медичних довідок МСЕК. За призначенням державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника звернулися 6 осіб, яким призначена допомога на 6 дітей.

Перебувають на обліку та одержують державну соціальну допомогу на звітну дату 146 осіб.

Згідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» державну соціальну допомогу на догляд одержують 4 малозабезпечені особи з інвалідністю І групи (підгрупи А і Б).  

Також, 2 особам виплачена допомога на поховання осіб із числа одержувачів державної соціальної допомоги у сумі 6,0 тис.грн.

Нарахована та виплачена державна соціальна допомога у звітному періоді за рахунок коштів державного бюджету у загальній сумі 1102,7 тис.грн., заборгованості з виплати допомоги немає.

       

     Перебувають на обліку 4 непрацюючих працездатних осіб, яким призначена згідно постанови Кабінету Міністрів України № 832 від 26.07.1996 року щомісячна компенсація по догляду за інвалідом 1 групи та похилою особою, якій виповнилось більше 80 років. Компенсація за звітний період нарахована на суму 0,7 тис.грн. за рахунок коштів державного бюджету, заборгованість з виплати відсутня.

     Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»№1098 від 27.12.2017 року у звітному періоді звернулися за призначенням допомоги вперше 6 осіб, призначено допомогу 5 особам, подовження виплати тимчасової допомоги відповідно до звернень громадян проведено 10 особам. Перебувають на обліку як одержувачі вказаної допомоги станом на 01.06.2019 року 24 особи.

Нарахована та виплачена державна соціальна допомога у звітному періоді за рахунок коштів   державного бюджету у загальній сумі 147,0 тис.грн., заборгованості з виплати допомоги немає.  

      

   Згідно Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Будинку сімейного типу «Лелека», Будинку сімейного типу «Благодать», Будинку сімейного типу «Відкрите серце» і Будинку сімейного типу «Промінь надії» та 2 прийомним сім’ям у звітному періоді нарахована державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам на загальну суму 829,7 тис.грн. та нараховано для сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за непрацюючих прийомних батьків до ПФУ у сумі 39,4 тис.грн., заборгованості з виплати допомоги перед одержувачами немає.

   Згідно постанови КМУ №509 від 01.10.2014 року «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» на обліку станом на 01.06.2019 року перебуває 60 сімей переселенців, в яких значиться 108 осіб: 41 працездатна особа, 24 пенсіонера, 7 інвалідів і 36 неповнолітніх дітей.

       Родинам та одиноким особам, які були взяті на облік як внутрішньо переміщені особи, відповідно до постанови КМУ №505 від 01.10.2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», у звітному періоді нарахована щомісячна адресна допомога 30 родинам переселенців на суму 239,6 тис.грн.

     Організовано та проведено 5 засідань міської комісії по призначенню (відновленню) усіх соціальних виплат, в тому числі і пенсій, внутрішньо переміщеним особам, що передбачено постановою КМУ від 08.06.2016 року №365. На засіданні розглянуті подання про призначення (відновлення) соціальних виплат 43 внутрішньо переміщеним особам, з них прийнято рішення щодо надання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання по 25 справам.

       З метою контролю за цільовим використанням бюджетних коштів головними державними соціальними інспекторами у звітному періоді здійснено 480 перевірок достовірності інформації, яка подається організаціями, підприємствами та установами для призначення громадянам різних видів державної допомоги, у т.ч. 8 перевірок з відвідуванням міста роботи одержувачів допомоги, складено акти і по виявленим 3 випадкам надання недостовірної інформації проведені перерахунки.

       Проведено 321 обстеженння матеріально-побутових умов проживання претендентів на призначення усіх видів державної допомоги, за результатами яких складені акти та прийняті рішення, в т.ч. обстеження внутрішньо переміщених осіб з метою підтвердження фактичного проживання відповідно до постанови КМУ №365 від 08.06.2016 року – 38 особи.

     Направлено запитів до Подільського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді з метою проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання 47 сім‘ї, цільового використання коштів допомоги при народженні дитини – 156 сімей.

       Згідно наданої інформації Подільським центром зайнятості відповідно до постанови КМУ №454 від 04.07.2017 року стосовно дотримання безробітним працездатним членом малозабезпеченої сім’ї законодавства про зайнятість - сприяння своєму працевлаштуванню та припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім’ї, перевірено 535 осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу. В результаті перевірки згідно п.25 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям здійснено припинення виплати допомоги 9 малозабезпеченим сім‘ям, як таким, що порушили законодавство у частині   сприяння   своєму працевлаштуванню.

       На міську комісію із соціальних питань підготовлені документи на 235 сім‘ї, які не мають право на загальних підставах одержати: житлову субсидію 215 сімей, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям – 4 сім‘ї та пільги за фактичним місцем проживання 16 сімей. В ході роботи міської комісії прийнято позитивне рішення по 201 домогосподарству, відмовлено у задоволені заяв громадян міста по 32 справам.

      Головним спеціалістом з нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення та виплати пенсій Подільським об‘єднаним управлінням Пенсійного фонду України здійснено перевірок у звітному періоді:

- призначених пенсійних справ                                                      - 109

- перерахованих пенсійних справ                                                       - 112  

- виплати допомоги на поховання                                                       - 87    

- виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера        - 29

- здійснення відрахувань з пенсій                                                      - 30

При перевірці пенсійних справ та особових рахунків помилок, які порушують чинне законодавство та призвели до переплати або недоплати пенсії, не виявлено.

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій

 

      На виконання постанови КМУ №117 від 29.01.2003 року «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» у Департаменті створено автоматизований банк даних для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги, згідно з законами України. Так, на обліку станом на 01.06.2019 року значиться 9488 особових справ пільгового контингенту населення міста, з них:

   133   особи з інвалідністю, внаслідок війни

   700   учасників бойових дій, в т.ч. 538 учасника бойових дій, які брали участь в АТО

   198   учасників війни

   174   сімей загиблих та померлих ветеранів війни

   626   ветеранів військової служби, ветеранів МВС та членів їх сімей

   217   постраждалих від аварії на ЧАЕС

2936   ветеранів праці

2492   дітей війни

     2   жертви нацистських переслідувань

     1   реабілітований

   174   багатодітних сімей, в яких виховується 632 дітей

1869   осіб з інвалідністю, внаслідок загального захворювання та з дитинства

     60   дитини з інвалідністю віком до 18 років

       Спеціалістами відділу протягом звітного періоду було прийнято 717 громадян нашого міста, які звернулися з питань надання пільг різним категорія населення міста, та яким надані консультації з питань подачі та оформлення документів. По питанням надання пільг та перебування на обліку видані 210 письмові довідки. Підприємства та організації, що надають послуги, щомісяця до 25 числа подають відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга». Протягом січня – травня 2019 року проведено 148 звірок з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг.

       За звітний період до відділу звернулися 55 осіб для забезпечення протезно-ортопедичними виробами (протези, ортопедичне взуття та інше) та засобами реабілітації (крісла-візки, милиці, палиці та інше), яким видано 216 направлень відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою КМУ від 05.04.2012 року №321 (зі змінами). На всі види засобів реабілітації 100% введені особисті дані до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), який знаходиться в мережі Інтернет.

     Протягом звітного періоду 2019 року відділом забезпечено:

- 11 осіб протезно-ортопедичними виробами на суму 131,5 тис.грн.

- 5 осіб протезами молочної залози на суму 14,8 тис.грн.;

- 1 особу засобами реабілітації (протипролежневий матрац) на суму 9,1 тис.грн.

- 1 особу ортопедичним взуттям на суму 2,7 тис.грн.;

- 8 осіб засобами пересування (крісла колісні) на суму 114,1 тис.грн.;

- 3 особи спеціальними засобами для орієнтування та спілкування (мобільними телефонами) на суму 8,1 тис. грн.

       У звітному періоді видані 4 санаторно-курортні путівки: 1 учаснику бойових дій, 1 особі - сім‘ї померлого ветерана війни, 1 учаснику війни та 1 особі з інвалідністю внаслідок війни в підвідомчі санаторії Міністерства соціальної політики. За рахунок обласного бюджету отримали матеріальну допомогу на оздоровлення 8 осіб з інвалідністю. За рахунок державного бюджету були оздоровлені 1 особа, з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС на суму 7,3 тис.грн. та 1 особа з інвалідністю на суму 7,3 тис. грн..

       Станом на 01.06.2019 року відділом видано:

* пільгових посвідчень особам з інвалідністю внаслідок війни - 6

* пільгових посвідчень ветеранам праці   - 6

* пільгових посвідчень сім‘ям померлих ветеранів   - 1

* пільгових талонів на проїзд - 44                  

       У лютому 2019 року проведено 1 засідання міської комісії для розгляду питань пов’язаних з виплатою грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей та осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей.

     Відповідно до обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист населення в Одеській області», затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 21.12.2017 року № 578-VII, у звітному періоді 2019 року спеціалістами відділу було направлено 76 справ для отримання матеріальної допомоги (стипендії) за рахунок обласного бюджету до КУ «Одеський обласний центр реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей інвалідів «Стратегія життя», з них:

- 12 справ осіб з інвалідністю внаслідок війни (АТО);

- 4 справи на дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни (АТО);

- 13 справ на сім’ї загиблих, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

- 15 справ на осіб з інвалідністю внаслідок Другої Світової війни для виплати щомісячної стипендії;

- 1 справа на реабілітовану особу;

- 17 справ на осіб з інвалідністю внаслідок Другої Світової війни та жертви нацистських переслідувань для виплати допомоги до 9 травня;

- 9 справ на сім’ї загиблих військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан;

- 1 справа на особу, яка старше 100 років;

- 6 справ на сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО.

       На виконання бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції» за напрямом психологічна реабілітація осіб з числа учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил - спеціалістами відділу на особистому прийомі проводяться роз’яснення пільговикам зазначеної категорії норм чинного законодавства, щодо отримання психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування за рахунок державного бюджету. Протягом березня 2019 року направлені листи-роз’яснення до 11-ого окремого мотопіхотного батальйону (в/ч А 2980), військових частини 9935 та А 1536, з проханням донести інформацію до особового складу. Постійно висвітлюється дане питання через засоби масової інформації та шляхом розміщення інформації на стендах приймальні.

       22.03.2019 року в приміщенні ГО «Подільська організація ветеранів» була проведена зустріч з представниками первинних організацій з метою надання роз’яснень щодо призначення пільг та житлових субсидій. На вказаному заході виступили з відповідною інформацією начальники відділів персоніфікованого обліку пільгових категорій та грошових виплат і компенсацій.  

       У березні – квітні 2019 року спеціалістами відділу прийнято участь у відео конференціях з Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської ОДА. У ході заходу були розглянуті питання щодо виплати одноразової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня.

       З 10.04.2019 року по 12.04.2019 року головним спеціалістом відділу було прийнято участь в тематичному короткостроковому семінарі на тему «Організація надання послуг санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», який проводився у м. Києві.

       Протягом звітного періоду було проведено 2 засідання комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, який був створений за розпорядженням міського голови від 12.04.2007 року № 68. На засіданнях комітету заслуховуються доповіді представників підрозділів міськвиконкому, громадських організацій, планується робота на рік.

         Протягом звітного періоду спеціалістами відділу надано 395 консультації в телефонному режимі з питань надання санаторно-курортного лікування, пільг на житлово-комунальні послуги у зв’язку зі зміною у поточному році податкової соціальної пільги та одноразової грошової допомоги до 5 травня.

       До Дня Перемоги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 237 від 20.03.2019 року у квітні - травні 2019 року проведена виплата одноразової грошової допомоги 1170 ветеранам війни на суму 1551,7 тис. грн., а саме:

   * 23 особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи у розмірі 3850 грн. на суму 88550,00;      

   * 93 особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи у розмірі 3400 грн. на суму 316200,00;    

   * 14 особам з інвалідністю внаслідок війни 3 групи у розмірі 2950 грн. на суму 41300,00;

   * 653 учасника бойових дій у розмірі 1295 грн. на суму 845635,00;

   * 171 сім‘я загиблих та померлих ветеранів війни у розмірі 840 грн. на суму 143640,00;

   * 216 учасників війни та жертв нацистських переслідувань у розмірі 530 грн. на суму 114480,00.  

     По розрахункам на пільги на теплопостачання, електроенергію, скраплений та природний газ, водопостачання, водовідведення, квартплату, тверде паливо та зв’язок, інші пільги за звітний період поточного року нараховано на суму 6823,7 тис.грн., профінансовано у сумі 7905,2 тис.грн. (в т.ч. за минулий рік у сумі 1 793,5 тис.грн.), заборгованість станом на 01.06.2019 року по розрахункам на пільги складає 814,4 тис.грн. (в т.ч. за минулий рік у сумі 102,4 тис.грн.).

  

     За звітний період компенсацій постраждалим від аварії на ЧАЕС нараховано на суму 188,4 тис.грн., виплачено компенсацій на суму 172,7 тис.грн. (в т.ч. за минулий рік 30,9 тис.грн.), заборгованість по виплаті компенсацій складає 46,6 тис.грн.

     За рахунок коштів державного бюджету виплачена одноразова матеріальна допомога 2 особам з інвалідністю на загальну суму 1,5 тис.грн.

     За рахунок коштів обласного бюджету відповідно до цільової програми соціальної підтримки населення області виплачено:  

- компенсація на пільгове медичне обслуговування постраждалим від аварії на ЧАЕС на суму 29,1 тис.грн.;

- відшкодування витрат на поховання інвалідів війни і учасників бойових дій перераховано підприємствам по наданню ритуальних послуг 2 особам на суму 12,8 тис.грн.;

- компенсація на бензин та на транспортне обслуговування виплачена 20 особам з інвалідністю на суму 4,4 тис.грн.  

     За рахунок коштів місцевого бюджету виплачено:

- щомісячна грошова допомога реабілітованим громадянам 1 особі на суму 2,0 тис.грн.

- на поховання непрацюючих працездатних громадян 13 особам на суму 11,9 тис.грн.

- адресна матеріальна допомога громадянам міста 484 особам на суму 422,1 тис.грн.

- компенсація за пільгове перевезення громадян пільговим автобусом на суму 1934,5 тис.грн.

- пільги на послуги зв‘язку на суму 46,4 тис.грн.

- компенсація за пільговий проїзд на залізничному транспорті на суму 700,0 тис.грн.

             Управління з питань праці, соціально-трудових відносин та сімейної політики

 

Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин

 

За звітний період спеціалістами відділу надано 60 роз’яснень з питань дотримання законодавства про працю, в тому числі 1 письмово.

         Згідно Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993р. № 3356-ХІІ зі змінами, за звітний період зареєстровано 3 колективні договори та зміни до колективного договору по 3 підприємствам.   В реєстрації колективного договору 1 підприємству було відмовлено на підставі пункту 5 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою КМУ від 13 лютого 2013р. № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів». Очікує повідомної реєстрації щодо внесення змін та доповнень до колективного договору 1 підприємство.

       Протягом березня 2019 року 18 підприємствам, установам та організаціям міста, штатна чисельність яких складає понад 10 осіб, були направлені листи з рекомендаціями щодо доцільності укладання та реєстрації колективних договорів. Від 3 організацій надійшли письмові відповіді щодо наявності укладених та зареєстрованих колективних договорів іншими реєструючими органами, 1 підприємство уклало колективний договір, який пройшов повідомну реєстрацію.

     Протягом звітного періоду було організовано та проведено 6 засідань міської комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати, на які було запрошено 16 керівників суб’єктів господарювання. Розглядалися питання щодо нарахування та виплати заробітної плати найманим працівникам, укладання договорів цивільно-правового характеру при здійсненні господарської діяльності, проведення індексації заробітної плати.

     Згідно оперативних даних, заборгованість з виплати заробітної плати по місту відсутня.        

       08.01.2019 року начальник відділу брав участь у семінарі на тему: «Громадські роботи тимчасового характеру: розширення переліку підприємствдля виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру», який організовував Подільський міськрайонний центр зайнятості.

       Протягом звітного періоду було організовано та проведено 2 рейди спільно з Подільським відділом поліції в Одеській області на території ринків м.Подільськ з офіційним фіксуванням адміністративних правопорушень уповноваженими посадовими особами Подільського відділу поліції та подальшим притягненням до відповідальності осіб, які порушують порядок провадження господарської діяльності та адміністративної діяльності згідно ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За результатами спільної роботи перевірено 74 особи на предмет державної реєстрації як суб’єкта господарювання, з них 25 осіб були попереджені про адміністративну відповідальність. Представниками поліції протоколів не складено.

       14.02.2019 року було організовано та проведено семінар для ОСББ та ОВК, в якому брав участь начальник відділу, на тему «Діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та об’єднань власників квартир». Запрошеним представникам ОСББ та ОВК надавалась пам’ятка із найважливішими аспектами в роботі ОСББ та ОВК, які обговорювалися на семінарі, розроблена начальником відділу.

28.02.2019 року була організована та проведена спільно з представниками органів місцевого самоврядування, в супроводі представника поліції, інформаційно-роз’яснювальна робота по лотерейним закладам міста.

Протягом березня - травня 2019 року спеціалісти відділу проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та переваг дотримання законодавства про працю. Охоплено 150 суб’єктів господарювання (3 райони міста).

13.05.2019 року спеціалістами відділу організована та проведена співбесіда із суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізації м’яса та м’ясних продуктів на території ринка КП «Подільський міський ринок», з метою донесення переваг щодо офіційного працевлаштування.

27.05.2019 року було організовано та проведено семінар для суб’єктів господарювання, які здійснюють свою торгову діяльність на території ринків міста. В семінарі приймав участь начальник відділу та головний спеціаліст – інспектор праці.

В травні 2019 року спеціалісти відділу приймали участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та переваг дотримання законодавства про працю, який проводився 21-23 травня 2019 року. Охоплено 88 об’єктів та 119 суб’єктів господарювання.

       Завдяки проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи, з початку 2019 року офіційно працевлаштовані 5 осіб.

       Спеціалістами відділу протягом звітного періоду було прийнято 56 громадян, які звернулися з питань альтернативної служби, професійної адаптації, отримання недоотриманої пенсії у зв’язку із смертю родича, виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільнених з військової строкової служби.

       Згідно постанови КМУ «Про затвердження Порядку організації та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» від 21.06.2017р. за № 432 із змінами, станом на 01.06.2019 року зареєстровано 24 заяви від учасників АТО щодо проходження професійної адаптації, з них 8 заяв подано в звітному періоді.

       В квітні 2019 року укладено 1 договір про відшкодування витрат на професійне навчання 3-х учасників АТО за напрямом підготовки водіїв транспортних засобів категорії «Д» на загальну суму                 20,5 тис.грн. У зв’язку зі зменшенням кількості учасників АТО, які мали отримувати послуги з професійного навчання, у травні 2019 року укладено додаткову угоду до договору про відшкодування витрат на професійне навчання 2-х учасників АТО на загальну суму 13,7 тис.грн.

       Відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби» від 08.04.2015р. № 185, за рахунок коштів державного бюджету нарахована та виплачена матеріальна допомога 5 військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, на загальну суму 34,7 тис.грн. В травні 2019 року ще 2 (двом) військовослужбовцям нарахована матеріальна допомога на суму 13,2 тис.грн.

       Згідно розпорядження міського голови від 05.02.2009 року № 24, видано 12 довідок родичам пенсіонерів для отримання недоотриманої пенсії у зв’язку із смертю.

       Згідно постанови КМУ «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 10.11.1999 року № 2066 із змінами, з січня 2019 року 2 громадянина проходять альтернативну (невійськову) службу терміном 27 місяців.

       14.03.2019 року начальник відділу приймав участь у засіданні комісії з питань альтернативної (невійськової) служби, яке проводилось в м. Одесі. На засіданні розглядалася справа 1 громадянина нашого міста, який бажав проходити альтернативну службу. Комісією було прийнято рішення про направлення на альтернативну (невійськову) службу.

       10.04.2019 року начальник відділу приймав участь в робочій зустрічі представників громадських організацій, з метою створення плану заходів координаційної ради громадських організацій на 2019 рік.

                    

                                                            Відділ сімейної політики

 

      На виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 року № 3131/386 «Про затвердження інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї» Подільським МВ ГУМВС України Одеської області в порядку взаємодії направляються повідомлення щодо виявлення фактів вчинення насильства в сім’ях громадян міста. Згідно кожного повідомлення проводиться аналітична робота та направляються матеріали для проведення соціальної роботи та взяття під соціальний супровід відповідними службами. Із зазначеними сім’ями проводиться індивідуальна профілактична робота фахівцями із соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалістами служби у справах дітей. Протягом звітного періоду зареєстровано 63 повідомлень.

       Відповідно до покладених завдань забезпечується виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми», постанов КМУ від 23.05.2012 року №417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» та від 22.08.2012 року № 783 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» та інших нормативно-правових актів в цій сфері. Протягом звітного періоду вищезазначених фактів не виявлено.

       Згідно Закону України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 року №966 до Департаменту у звітному періоді для отримання соціальних послуг звернулися 50 осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, в тому числі КЗ Центр надання соціальних послуг «Родина» відділенням соціального обслуговування вдома –27осіб, пункт прокату засобів реабілітації –9 осіб, відділення підтриманого тимчасового перебування – 5 осіб, відділення геріатричного стаціонарного догляду – 4 особи на платній основі, 1 особа на безоплатній основі. Відповідно до постанови КМУ від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), зі змінами та доповненнями, Департамент здійснює координацію діяльності і контроль за виконанням законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги. Протягом звітного періоду відбулося 5 засідання комісії із соціальних питань на яких розглядалися питання надання послуг догляду вдома особам, що мають рідних , але як виняток звільняються від плати. Протягом звітного періоду здійснено виїзні перевірки, охоплено 11 осіб, які звернулися до Департаменту стосовно обслуговування та отримання соціальних послуг. До відділення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та раннього втручання направлено 4 дитини з функціональними обмеженнями на денне перебування та 5 дітей для надання послуг раннього втручання. 09.04.2019 року в м. Подільську спеціалісти відділу сімейної політики прийняли участь у робочому виїзному засіданні «Поділись досвідом» громадської організації «Особливі діти» .

       Відповідно до Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг та наказу директора ДССП та ОЗ Подільської міської ради з 02 квітня по 04 квітня 2019 року проведено зовнішню оцінку якості надання соціальних послуг КЗ ЦНСП «Родина». Результати висвітлено на офіційному веб-сайті міста.

       Наказом директора Департаменту затверджено план заходів щодо діяльності установ та закладів соціального захисту в м. Подільськ в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. Контроль за виконанням наказу покладено на заступника директора – начальника управління з питань праці, соціально-трудових відносин та сімейної політики. Протягом звітного періоду надзвичайних ситуацій не виникало.

         Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року №375-VI та міської програми оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків на 2015-2020 роки від 25.02.2015 року № 672-VI, у місті здійснюються заходи щодо організації та проведення оздоровчої кампанії у 2019 році. З метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки за рахунок бюджетних коштів проводиться робота по створенню єдиної бази даних дітей відповідних категорій. Внесено до єдиної бази даних 110 дітей, які належать до різних пільгових категорій.Відповідно до графікузаїздівз 27.02.2019 р. по 19.03.2019 року розпочалась оздоровча кампанія: 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 3 дитини із малозабезпеченої сім’ї направлені для оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів у державному підприємстві Україні «Український дитячий центр «Молода гвардія»; з 28.02.2019 року – 20.03.2019 року : 5 дітей з багатодітних сімей, 3 дитини з малозабезпечених сімей та 1 дитина позбавлена батьківського піклування направлені для оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів у державному підприємстві Україні «НДЦ «Артек». З 22.03.2019 року – 11.04.2019 року направлено 1 дитину позбавлену батьківського піклування до державного підприємства України «Український дитячий центр «Молода гвардія»; з 23.03.- 12.04.2019 року: направлено 1 дитину з інвалідністю; 1 дитину із малозабезпеченої сім’ї, 1 дитину із багатодітної сім’ї до державного підприємства України «НДЦ «Артек». »; з 15.04.2019 року - 05.05.2019 року направлено 1 дитину, яка перебуває на диспансерному обліку; 1 талановиту та обдаровану дитину до державного підприємства України «НДЦ «Артек». З 07.05.2019 року по 27.05.2019 року направлено 1 дитину позбавлену батьківського піклування, 2 дитини з інвалідністю, 1 талановиту обдаровану дитину до державного підприємства України «Український дитячий центр «Молода гвардія». З 08.05.2019 року по 28.05.2019 року направлено 3 дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 талановиту та обдаровану дитину до державного підприємства України «НДЦ «Артек». До державного підприємства України «Український дитячий центр «Молода гвардія» з 30.05.2019 року по 19.06.2019 року направлено 1 дитина ВПО та 1 дитина, яка перебуває на диспансерному обліку.

       Всього на сьогоднішній день охоплено 35 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та оздоровлено за рахунок Державного бюджету.

     Підготовлено та затверджено рішення про внесення змін та доповнень до міської програми оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків на 2015-2020 рр. На 2019 рік заплановано виділення з міського бюджету 159,6 тис. грн.( вартість 1-го ліжко-дня 380 грн., позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ТОВ КО «Сонячний берег») для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

       Підготовлено та затверджено розпорядження міського голови від 13.05.2019 р. №126 «Про затвердження заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків м.Подільська влітку 2019 року та складу комісії з проведення перевірки готовності закладів загальної середньої освіти м. Подільськ до літнього відпочинку учнів у пришкільних таборах».

       До Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської облдержадміністрації подано «Звіт про підготовку до проведення оздоровчої компанії за бюджетні кошти у 2019 році в м. Подільськ».

     Відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» проведена робота щодо підтвердження факту догляду. Протягом звітного періоду здійснено 57 відвідувань фізичних осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг, за результатами складено акти, порушень не виявлено.

       За зверненням «телефону зворотного зв’язку» проведено обстеження житлово-побутових умов проживання громадянки міста. З’ясована життєва ситуація, яка склалася та здійснено ряд заходів, щодо підтвердження обставин. Робота у даному напрямку проводиться далі.

         Відповідно до 3 звернень, що надійшли на Урядову гарячу лінію підготовлено та надано вичерпну відповідь.

         11 січня 2019 року відбулося перше засідання спостережної комісії при виконавчому комітеті Подільської міської ради, на якій було надано пропозиції щодо оновлення складу спостережної комісії, затверджено план роботи спостережної комісії на 2019 рік.07.05.2019 відбулося друге засідання спостережної ради, на якій розглядались питання щодо обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб, звільнених від відбування покарання, працевлаштування таких осіб, подальшої роботи із дітьми та молодими особами зазначеної категорії.

       Відділом сімейної політики отримано 21 запит від Подільського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області щодо отримання відомостей( матеріалів) про обвинуваченого (ної), стосовно якого (кої) надійшла ухвала суду щодо складання досудової доповіді та щодо осіб, які мають звільнитися з установи виконання покарання.

       Протягом звітного періоду проведено 3 засідання міської координаційної ради з питань дітей, сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі, на яких було затверджено план роботи ради на 2019 рік, розгляд звернення щодо присвоєння почесного звання Матері-героїні. Підготовлено проект та затверджено розпорядження міського голови від 18.04.2019 р. №98 «Про створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, затвердження її складу та положення».

       16.04.2019р відбулась робоча зустріч спеціалістів відділу та членів МРГ обласної Координаційної ради з питань гендерної політики, демографічного розвитку, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на чолі з керівником МРГ Семікоп Т.Є.

     30.05.2019року в обласній державній адміністрації відбувся тренінг на тему «Координація щодо надання послуг особам з інвалідністю – нові рекомендації у Франції» у якій прийняли участь заступник директора - начальник управління з питань праці, соціально-трудових відносин та сімейної політики та головний спеціаліст відділу сімейної політикиуправління з питань праці, соціально-трудових відносин та сімейної політики.

                                   Відділ з охорони здоров’я та медичного забезпечення

              

           Відповідно до покладених завдань відділом забезпечується виконання постанови від 20.06.2018 року №512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»», проводиться моніторинг щодо орієнтовної кількості жінок, які стоять на обліку у жіночій консультації та планують народити дитину. Станом на 31.05.2019 року кількість вагітних жінок, які взяті на облік в жіночій консультації КНП «Подільська міська лікарня Подільської міської ради»складає132особи. Відповідно до даної інформації направлено потребу у придбанні необхідної кількості «пакунків малюка» до Департаменту соціальної та сімейної політики. Орієнтовна кількість жінок, за отриманою інформацією КНП «Подільська міська лікарня Подільської міської ради», складає 300 осіб.

     В період з 01.01.2019 по 31.05.2019 року в пологовому будинку Подільської міської лікарні народилося155 дітей.Станом на 31.05.2019 року пологовий будинок Подільської міської лікарні забезпечений одноразовою натуральною допомогою «пакунок малюка».Видача даної допомоги надається у пологовому будинку під час виписки дитини.

      За звітний період відповідно п.9 «Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 року №512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» було забезпечено 3 породіллі відповідно заяв, які надійшли безпосередньо до Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради, як такі, що не отримали «пакунок малюка» під час виписки дитини у пологовому будинку Одеського обласного перинатального центру.

      На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я від 19.03.2018 року №503 та затвердженого Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, відділом проводиться моніторинг підписаних декларацій про вибір лікаря який надає первинну лікарську допомогу. Станом на 31.05.2019 року Центром первинної медико-санітарної допомоги Подільської міської ради підписано 28023декларацій. Процент підписаних декларацій відносно до зареєстрованого населення складає68,8%.

   Задля забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 року №152, зареєстровано договори з 4 фармацевтичними компаніями, про відшкодування витрат на 2019 рік. За звітний період відшкодовано вартість лікарських засобів на загальну суму 289.9 тис. грн. Для продовження фінансування та збільшення обсягу відшкодування підготовлено 4 додаткові угоди з фармацевтичними компаніями.

     Задля забезпечення технічними засобами та виробами медичного призначення інвалідів та дітей-інвалідів відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2009 року №1301 та пільгового забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення учасників АТО у разі їх амбулаторного лікування, зареєстровано 2 договори з 1 фармацевтичною компанією, про відшкодування витрат на 2019 рік.

    З метою посилення соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та малозабезпечених верств населення на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» за звітний період відшкодовано вартість лікарських засобів на загальну суму 558.5 тис. грн.

   Задля забезпечення технічними засобами та виробами медичного призначення інвалідів та дітей-інвалідів відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2009 року №1301 та задля забезпечення лікарськими засобами пільгової категорії населення відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 за звітний період відшкодовано вартість лікарських засобів 17.7 тис.грн.

   Для підготовки проекту про внесення змін до міської цільової програми «Доступна медицина на 2019-2020 роки», направлено запит до КНП «Центр первинної медико-снітарної допомоги Подільської міської ради» у потребі фінансування на II півріччя 2019 року відповідно до додатку 3 міської цільової програми «Доступна медицина на 2019-2020 роки».

     За результатами засідання міської комісії з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення при виконавчому комітеті Подільської міської ради спеціалістами відділу в порядку взаємодії з КНП «Подільська міська лікарня Подільської міської ради» підготовлено проект рішення про затвердження проведення та відшкодування вартості обстеження методом комп’ютерної томографії за рахунок коштів міського бюджету.

   Задля відшкодування вартості обстеження методом комп’ютерної томографії за рахунок коштів міського бюджету зареєстровано 1 договір з діагностичним центром.

     З метою обізнаності населення щодо покращення якості життя та максимальної соціальної адаптації дітей з інвалідністю у суспільстві, підвищення рівня функціональних рухових можливостей дитини, полегшення догляду за дитиною на офіційному сайті виконавчого комітету Подільської міської ради розміщено статтю «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП».

   Відповідно звернення, що надійшло від місцевої жительки до Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров’я Подільської міської ради, щодо відмови у видачі довідки за формою №086-1/0 надано відповідь, де рекомендовано звернутися за територіальною приналежністю.

   31.05.2019 року начальником відділу здійснено робочий візит до м. Одеси на Міжрегіональну нараду з питань впровадження програми державних гарантій медичного обслуговування населення з 2020 року, організовану Міністерством охорони здоров’я України спільно з Національною службою здоров’я України.

         Відділ організаційно-правового забезпечення та автоматизованої обробки інформації

 

        Відділом організаційно-правового забезпечення та автоматизованої обробки інформації ДССП та ОЗ протягом звітного періоду продовжено роботу по укладанню договорів на 2019 рік, щодо відшкодування витрат на поховання громадян за державні кошти; відшкодування витрат за надання пільговим категоріям населення комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг з газопостачання, водопостачання; щодо компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян; щодо доставки пенсій та соціальних допомог; щодо компенсації вартості медикаментів особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС; відшкодування зубопротезування особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС; комунальних договорів тощо. Протягом звітного періоду 2019 року в Департаменті укладено 61 договорів та додаткових угод до них, які завізовані та зареєстровані відділом.

         Всього, станом на 01.06.2019 р. у судах на розгляді перебуває 11 позовних заяв про стягнення переплат на загальну суму 20,1 тис. грн.; про заміну сторони у виконавчому провадженні – 4 справи на суму 9.7 тис. грн. Подано до відділу державної виконавчої служби для примусового стягнення 4 виконавчих листи на суму 25.5 тис. грн. Протягом звітного періоду одна особа добровільно повернула суму переплаченої державної соціальної допомоги в розмірі 240 грн.

       Протягом звітного періоду 2019 року до Департаменту позовних заяв не надходило. З поданих у минулому році 4 позовних заяв, 3 – перебувають на розгляді п’ятого апеляційного адміністративного суду.

       Начальником відділу прийнято участь у 24 судових засіданнях судів першої та апеляційної інстанцій, своєчасно готувались та подавались процесуальні документи до судів різних інстанцій.

    

     На виконання ЗУ «Про звернення громадян» протягом звітного періоду 2019 року підготовлені якісні повні відповіді громадянам міста на 117 звернень, що надійшли на Урядову «гарячу лінію», і на 45 письмових звернень на ім’я директора департаменту. Окрім того, відділом підготовлено 14відповідей на інформаційні запити та 10 відповідей на депутатські звернення.

     Для ознайомлення громадян нашого міста з усіма змінами у законодавстві нашої держави по питанням соціального захисту населення постійно постійно проводиться інформаційно-роз‘яснювальна робота, детальні статті-роз‘яснення розміщуються на офіційному веб-порталі міста Подільська, публікуються у трьох місцевих газетах, проводяться виступи на місцевому телебаченні. Також, ознайомитися з усіма різновидами державної підтримки, механізму та умов її надання можливо безпосередньо на інформаційних стендах у Приймальні та в кутку консультативно-реєстраційного сектору Департаменту. Статті-роз‘яснення, а також публікації Міністерства соціальної політики України, Урядового порталу розповсюджуються спеціалістами Департаменту і у соціальних мережах.

Протягом звітного періоду 2019 року були підготовлені та розміщенні слідуючи статті:

1. «Уряд запровадив монетизацію житлових субсидій» 09.01.2019 року

2. «Інформація про роботу Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров‘я Подільської міської ради за 2018 рік» 16.01.2019 року

3. «Допомога сім‘ям, в яких виховуються хворі діти» 16.01.2019 року

4. «Графік виїзних медико-технічних бригад Одеського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства на 2019 рік» 18.01.2019 року

5. «Обережно грип!» 21.01.2019 року

6. «КІР – інфекційна хвороба» 21.01.2019 року

7. «Засідання міської комісії з питань дотримання законодавства про працю» 24.01.2019 року

8. «Діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та об’єднань ВК» 21.02.2019 року

9. «Увага! Виплата житлових субсидій готівкою за лютий 2019 року» 21.02.2019 року

10. «Муніципальна няня»: деталі, умови та розмір виплат» 26.02.2019 року

11. «Увага! Виплата субсидій за лютий 2019 року» 26.02.2019 року

12. «До уваги одержувачів субсидій!» 06.03.2019 року

13. «Інформація про роботу Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров‘я Подільської міської ради за січень – лютий 2019 року» 13.03.2019 року

14. «До уваги! Механізм отримання субсидії у відділенні Ощадбанку» 13.03.2019 року

15. «Графік (оновлений) виїзних медико-технічних бригад Одеського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства на 2019 рік» 13.03.2019 року

16. «Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги» 13.03.2019 року

17. «До уваги! Субсидія на придбання населенням міста вугілля та скрапленого газу на 2019 рік!» 20.03.2019 року.

18. «Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил» 03.04.2019 року.

19. «Інформація щодо оздоровлення пільгових категорій за рахунок державних коштів у 2019 році» 03.04.2019 року.

20. «Звіт про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг в КЗ Центру надання соціальних послуг «Родина» 11.04.2019 року.

21. «Допомога багатодітним сім‘ям на дітей віком до 6 років: деталі, умови та розмір виплат» 03.04.2019 року.

22. «Інформація щодо виїзного засідання громадської організації «Особливі діти» 20.04.2019 року.

23. «Інформація про роботу Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров‘я Подільської міської ради за січень – березень 2019 року» 20.04.2019 року.

24. «До уваги! Призначення субсидії з травня 2019 року» 15.05.2019 року.

 

Директор Департаменту                                                                                   Н.В. Кушнір