Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

 

                                                                                                      ІНФОРМАЦІЯ

                                                     про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади

                                                                                                    за січень 2021 року.

Фінансове управління Подільської міської ради повідомляє, що доходна частина бюджету Подільської міської територіальної громади за січень 2021 року виконана на 95,1 %. Тобто при плані звітного періоду, затвердженому в сумі 27972,3 тис.грн., виконання склало 26607,4 тис.грн., недовиконання складає – 1364,9 тис.грн.

   Виконано за січень 2020 р.:

За рахунок загального фонду –26180,4 тис. грн. , або 94,5 %.

-        за рахунок власних надходжень без урахування трансфертів –20503,3тис. грн., або - 93,1 % ,

-        за рахунок освітньої субвенції з Держбюджету – 5435,7 тис. грн., або – 100,0 %

-        за рахунок освітньої субвенції з облбюджету на утримання ІРЦ – 128,0тис. грн., або – 100,0 %,

-        за рахунок субвенції з облбюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 27,3 тис.грн., або – 100,0 %,

-        за рахунок субвенції з облбюджету на утримання гуртожитку – 86,1 тис.грн., або – 99,9 %,

       За рахунок коштів спеціального фонду – 427,0 тис.грн., або 160,0 % з них:

-          власні кошти бюджетних установ – 240,3 тис. грн., або – 100,0 %

-          екологічний податок – 3,1 тис.грн., або – 14,7 %.

-          кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 180,0 тис.грн., (понад плану)

-          цільовий фонд – 3,6 тис. грн., або – 65,1 %,

Залишок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади станом на 01.01.2021 р. складав 8394,0 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду 7467,9 тис.грн. (з них: в Держказначействі по фінуправлінню – 3279,2 тис.грн., освітня субвенція – 4124,1 тис. грн., субвенція по наданню державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2019 року – 64,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 926,1 тис. грн. (в держказначействі по фінуправлінню податок з власників транспортних засобів – 0,9 тис.грн.; цільовий фонд 152,6 тис.грн.; забруднення навколишнього середовища – 103,4 тис.грн.; бюджет розвитку – 20,7 тис. грн.; на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 648,5 тис. грн.).

Видатки бюджету Подільської міської територіальної громади за січень 2021 року з урахуванням трансфертів становлять 15660,8 тис.грн., або 4,0 % річного плану.

По загальному фонду видатки склали 15650,8 тис. грн., або – 4,6 % річного плану, та 56.6% від плану звітного періоду.

Із загальної суми видатків за січень 2021 року спрямовано, зокрема, на : виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 12575,2 тис. грн., або 80,3 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші захищені видатки – 2440,8 тис.грн., або 15,6% (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами – 2304,1 тис.грн., або 14,7%, інші трансферти населенню – 136,7 тис.грн., або 0,9%, харчування в закладах освіти та соціального захисту не фінансувалося); фінансування охорони здоров’я – 121,4 тис.грн. , або 0,8%. Інші видатки бюджетних установ проведені в сумі 513,4 тис.грн., або 3,3%.

Фінансування з бюджету Подільської міської територіальної громади видатків на виплату захищених статей видатків забезпечувалася своєчасно і в повному обсязі відповідно до кошторисних призначень та пропозицій головних розпорядників коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.02.2021 р. по захищених статтях, що здійснювалися протягом січня 2021 року за рахунок бюджету Подільської міської територіальної громади, відсутня.

Видатки по загальному фонду по галузям за січень 2021 року становлять на освіту 10431,7 тис. грн., або 5,2 відсотків затверджених видатків на рік; охорону здоров’я - 121,4 тис. грн. – 1,2 відсотків призначень затверджених на рік; культуру і мистецтво – 411,1 тис. грн., або 3,7 відсотків затверджених призначень за рік, фізичну культуру і спорт – 0 тис.грн., або 0 відсотків призначень затверджених на рік; житлово-комунальному господарству – 1754,4 тис.грн., або 5,5 відсотків затверджених видатків на рік, соціальний захист та соціальне забезпечення 613,7 тис. грн., або 2,2 відсотків від затверджених призначень за рік, державне управління – 2252,4 тис.грн., або 4,8 відсотків від затверджених призначень за рік .

По спеціальному фонду видатки склали 10,0 тис. грн., або – 0,02 % річного плану.

За січень 2021 року із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) кошти не передавалися.    

Протягом січня 2021 року кошти резервного фонду бюджету Подільської міської територіальної громади не використовувалися.

Залишок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади станом на 01.02.2021 року складає 19340,6 тис. грн., у   тому числі:

                 По загальному фонду - 17997,5 тис. грн.: з них на рахунках    

-          в держказначействі по фінуправлінню – 11172,4 тис. грн.

-          в держказначействі по фінуправлінню освітня субвенція – 6586,7 тис. грн.

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція на утримання ІРЦ – 75,6тис. грн.,

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція по наданню державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 78,8 тис.грн,

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція на утримання гуртожитку – 10,6 тис.грн.,

-        на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 73,4 тис. грн.

-               По спеціальному фонду – 1343,1 тис. грн.:

    -    податок з власників транспортних засобів в фінуправлінні – 0,9 тис. грн.

   -   в держказначействі по фінуправлінню цільовий фонд – 156,2 тис. грн.

     -    забруднення навколишнього середовища в фінуправлінні – 106,4 тис. грн.

     -    в фінуправлінні кошти бюджету розвитку – 200,7 тис. грн.;

     - на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 878,9 тис. грн.        

              

      

 

              Перший заступник Подільського міського голови

                       З питань діяльності виконавчих органів ради -

               Начальник фінансового управління                                               О. В. Музичук