Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади

за січень-лютий 2021 року.

Фінансове управління Подільської міської ради Подільського району Одеської області повідомляє, що доходна частина бюджету Подільської міської територіальної громади за січень-лютий 2021 року виконана на 94,8 %. Тобто при плані звітного періоду, затвердженому в сумі 59113,7 тис.грн., виконання склало 56033,6 тис.грн., недовиконання складає – 3080,1 тис.грн.

   Виконано за січень-лютий 2020 р.:

За рахунок загального фонду –55060,6 тис. грн. , або 94,4 %.

-        за рахунок власних надходжень без урахування трансфертів –42795,4тис. грн., або - 92,9 % ,

-        за рахунок освітньої субвенції з Держбюджету – 11782,3 тис. грн., або – 100,0 %

-        за рахунок освітньої субвенції з облбюджету на утримання ІРЦ – 256,0тис. грн., або – 100,0 %,

-        за рахунок субвенції з облбюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 54,6 тис.грн., або – 100,0 %,

-        за рахунок субвенції з облбюджету на утримання гуртожитку – 172,3 тис.грн., або – 100,0 %,

       За рахунок коштів спеціального фонду – 973,0 тис.грн., або 125,1 % з них:

-          власні кошти бюджетних установ – 724,8 тис. грн., або – 100,0 %

-          екологічний податок – 62,1 тис.грн., або – 147,9 %.

-          кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 180,0 тис.грн., (понад плану)

-          цільовий фонд – 6,1 тис. грн., або – 55,6 %,

Залишок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади станом на 01.01.2021 р. складав 8394,0 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду 7467,9 тис.грн. (з них: в Держказначействі по фінуправлінню – 3279,2 тис.грн., освітня субвенція – 4124,1 тис. грн., субвенція по наданню державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2019 року – 64,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 926,1 тис. грн. (в держказначействі по фінуправлінню податок з власників транспортних засобів – 0,9 тис.грн.; цільовий фонд 152,6 тис.грн.; забруднення навколишнього середовища – 103,4 тис.грн.; бюджет розвитку – 20,7 тис. грн.; на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 648,5 тис. грн.).

Видатки бюджету Подільської міської територіальної громади за січень-лютий 2021 року з урахуванням трансфертів становлять 44290,9 тис.грн., або 11,3 % річного плану.

По загальному фонду видатки склали 43689,6 тис. грн., або – 12,7 % річного плану, та 75,0 % від плану звітного періоду.

Із загальної суми видатків за січень-лютий 2021 року спрямовано, зокрема, на : виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 32999,0 тис. грн., або 75,5 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші захищені видатки – 6367,7 тис.грн., або 14,6% (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами – 5373,4 тис.грн., або 12,3 %, інші трансферти населенню – 994,3 тис.грн., або 2,3 %, харчування в закладах освіти та соціального захисту не фінансувалося); фінансування охорони здоров’я – 1252,4 тис.грн. , або 2,9 %. Інші видатки бюджетних установ проведені в сумі 3070,5 тис.грн., або 7,0 %.

Фінансування з бюджету Подільської міської територіальної громади видатків на виплату захищених статей видатків забезпечувалася своєчасно і в повному обсязі відповідно до кошторисних призначень та пропозицій головних розпорядників коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.03.2021 р. по захищених статтях, що здійснювалися протягом січня-лютого 2021 року за рахунок бюджету Подільської міської територіальної громади, відсутня.

Видатки по загальному фонду по галузям за січень-лютий 2021 року становлять на освіту 25988,2 тис. грн., або 13,0 відсотків затверджених видатків на рік; охорону здоров’я - 1252,4 тис. грн. – 12,7 відсотків призначень затверджених на рік; культуру і мистецтво – 1565,5 тис. грн., або 14,0 відсотків затверджених призначень за рік, фізичну культуру і спорт – 904,4 тис.грн., або 12,8 відсотків призначень затверджених на рік; житлово-комунальному господарству – 4108,8 тис.грн., або 13,0 відсотків затверджених видатків на рік, соціальний захист та соціальне забезпечення 2880,1 тис. грн., або 10,3 відсотків від затверджених призначень за рік, державне управління – 6624,3 тис.грн., або 14,1 відсотків від затверджених призначень за рік .

По спеціальному фонду видатки склали 601,3 тис. грн., або – 1,2 % річного плану.

За січень-лютий 2021 року із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) кошти не передавалися.    

Протягом січня-лютого 2021 року були використані кошти резервного фонду бюджету Подільської міської територіальної громади у сумі 369,0 тис.грн.

Залишок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади станом на 01.03.2021 року складає 20136,7 тис. грн., у   тому числі:

                 По загальному фонду - 18838,9 тис. грн.: з них на рахунках    

-          в держказначействі по фінуправлінню – 12062,8 тис. грн.

-          в держказначействі по фінуправлінню освітня субвенція – 6143,4 тис. грн.

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція на утримання ІРЦ – 139,6тис. грн.,

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція по наданню державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 87,5 тис.грн,

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція на утримання гуртожитку – 4,4 тис.грн.,

-        на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 401,2 тис. грн.

-               По спеціальному фонду – 1297,8 тис. грн.:

    -    податок з власників транспортних засобів в фінуправлінні – 0,9 тис. грн.

   -   в держказначействі по фінуправлінню цільовий фонд – 158,7 тис. грн.

     -    забруднення навколишнього середовища в фінуправлінні – 165,5 тис. грн.

     -    в фінуправлінні кошти бюджету розвитку – 200,7 тис. грн.;

     - на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 772,0 тис. грн.        

              

 

              Перший заступник Подільського міського голови

                       З питань діяльності виконавчих органів ради -

               Начальник фінансового управління                                               О. В. Музичук