Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

                                                                                                   ІНФОРМАЦІЯ

про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади

за січень-березень 2021 року.

 

Фінансове управління Подільської міської ради Подільського району Одеської області повідомляє, що доходна частина бюджету Подільської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року виконана на 101,6 %. Тобто при плані звітного періоду, затвердженому в сумі 83140,0 тис.грн., виконання склало 84429,3 тис.грн., перевиконання складає – 1289,3 тис.грн.

   Виконано за січень-березень 2021 р.:

За рахунок загального фонду –83044,5 тис. грн. , або 101,4 %.

-        за рахунок власних надходжень без урахування трансфертів –63859,9тис. грн., або - 101,8 % ,

-        за рахунок освітньої субвенції з Держбюджету – 18392,0 тис. грн., або – 100,0 %

-        за рахунок освітньої субвенції з облбюджету на утримання ІРЦ – 384,0тис. грн., або – 100,0 %,

-        за рахунок субвенції з облбюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 81,9 тис.грн., або – 100,0 %,

-        за рахунок субвенції з облбюджету на утримання гуртожитку – 258,4 тис.грн., або – 100,0 %,

-        за рахунок субвенції з облбюджету на соцпослуги – 68,3 тис.грн., або – 100,0 %.

       За рахунок коштів спеціального фонду – 1384,8 тис.грн., або 114,0 % з них:

-          власні кошти бюджетних установ – 1135,0 тис. грн., або – 100,0 %

-          екологічний податок – 62,3 тис.грн., або – 99,2 %.

-          кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 180,0 тис.грн., (понад плану)

-          цільовий фонд – 7,5 тис. грн., або – 45,5 %,

Залишок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади станом на 01.01.2021 р. складав 8394,0 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду 7467,9 тис.грн. (з них: в Держказначействі по фінуправлінню – 3279,2 тис.грн., освітня субвенція – 4124,1 тис. грн., субвенція по наданню державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2019 року – 64,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 926,1 тис. грн. (в держказначействі по фінуправлінню податок з власників транспортних засобів – 0,9 тис.грн.; цільовий фонд 152,6 тис.грн.; забруднення навколишнього середовища – 103,4 тис.грн.; бюджет розвитку – 20,7 тис. грн.; на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 648,5 тис. грн.).

Видатки бюджету Подільської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року з урахуванням трансфертів становлять 73709,9 тис.грн., або 18,7 % річного плану.

По загальному фонду видатки склали 72756,5 тис. грн., або – 20,7 % річного плану, та 90,2 % від плану звітного періоду.

Із загальної суми видатків за січень-березень 2021 року спрямовано, зокрема, на : виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 51855,6 тис. грн., або 71,3 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші захищені видатки – 11254,4 тис.грн., або 15,4 % (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами – 8399,0 тис.грн., або 11,5 %, інші трансферти населенню – 2338,6 тис.грн., або 3,2 %, харчування в закладах освіти та соціального захисту – 516,7 тис.грн., або 0,7%); фінансування охорони здоров’я – 3329,0 тис.грн. , або 4,6 %. Інші видатки бюджетних установ проведені в сумі 6317,5 тис.грн., або 8,7 %.

Фінансування з бюджету Подільської міської територіальної громади видатків на виплату захищених статей видатків забезпечувалася своєчасно і в повному обсязі відповідно до кошторисних призначень та пропозицій головних розпорядників коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2021 р. по захищених статтях, що здійснювалися протягом січня-березня 2021 року за рахунок бюджету Подільської міської територіальної громади, відсутня.

Видатки по загальному фонду по галузям за січень-березень 2021 року становлять на освіту 41786,6 тис. грн., або 20,8 відсотків затверджених видатків на рік; охорону здоров’я - 3329,0 тис. грн. – 33,7 відсотків призначень затверджених на рік; культуру і мистецтво – 2604,9 тис. грн., або 23,1 відсотків затверджених призначень за рік, фізичну культуру і спорт – 1344,7 тис.грн., або 18,0 відсотків призначень затверджених на рік; житлово-комунальному господарству – 6950,6 тис.грн., або 19,4 відсотків затверджених видатків на рік, соціальний захист та соціальне забезпечення 5141,9 тис. грн., або 17,6 відсотків від затверджених призначень за рік, державне управління – 10534,4 тис.грн., або 22,4 відсотків від затверджених призначень за рік .

По спеціальному фонду видатки склали 953,4 тис. грн., або – 2,3 % річного плану.

За січень-березень 2021 року із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) кошти не передавалися.    

Протягом січня-березня 2021 року були використані кошти резервного фонду бюджету Подільської міської територіальної громади у сумі 369,0 тис.грн.

Залишок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади станом на 01.04.2021 року складає 19113,3 тис. грн., у   тому числі:

                 По загальному фонду - 17755,9 тис. грн.: з них на рахунках    

-          в держказначействі по фінуправлінню – 11312,1 тис. грн.

-          в держказначействі по фінуправлінню освітня субвенція – 5997,6 тис. грн.

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція на утримання ІРЦ – 204,5тис. грн.,

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція по наданню державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 97,3 тис.грн,

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція на утримання гуртожитку – 11,4 тис.грн.,

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція на на соцпослуги – 68,3 тис.грн.,

-        на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 64,7 тис. грн.

       По спеціальному фонду – 1357,5 тис. грн.:

    -    податок з власників транспортних засобів в фінуправлінні – 0,9 тис. грн.

   -   в держказначействі по фінуправлінню цільовий фонд – 160,1 тис. грн.

     -    забруднення навколишнього середовища в фінуправлінні – 165,7 тис. грн.

     -    в фінуправлінні кошти бюджету розвитку – 200,7 тис. грн.;

     - на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 830,1 тис. грн.        

              

              

              Перший заступник Подільського міського голови

                       З питань діяльності виконавчих органів ради -

               Начальник фінансового управління                                              О. В. Музичук