Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

УВАГА! Новий сайт Подільської міської територіальної громади розташований за посиланням: https://podilska-gromada.gov.ua/

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади

за січень-травень 2021 року.

Фінансове управління Подільської міської ради Подільського району Одеської області повідомляє, що доходна частина бюджету Подільської міської територіальної громади за січень-травень 2021 року виконана на 100,4 %. Тобто при плані звітного періоду, затвердженому в сумі 142690,4 тис.грн., виконання склало 143193,2 тис.грн., перевиконання складає – 502,9 тис.грн.

   Виконано за січень-травень 2021 р.:

За рахунок загального фонду –141035,0 тис. грн. , або 100,6 %.

-        за рахунок власних надходжень без урахування трансфертів –105989,4тис. грн., або - 100,9 % ,

-        за рахунок освітньої субвенції з Держбюджету – 33715,4 тис. грн., або – 100,0 %

-        за рахунок освітньої субвенції з облбюджету на утримання ІРЦ – 640,0тис. грн., або – 100,0 %,

-        за рахунок субвенції з облбюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 152,2 тис.грн., або – 100,0 %,

-        за рахунок субвенції з облбюджету на утримання гуртожитку – 430,7 тис.грн., або – 100,0 %,

-        за рахунок субвенції з облбюджету на соцпослуги – 107,3 тис.грн., або – 100,0 %.

       За рахунок коштів спеціального фонду – 2158,2 тис.грн., або 113,6 % з них:

-          власні кошти бюджетних установ – 1844,1 тис. грн., або – 100,0 %,

-          екологічний податок – 122,0 тис.грн., або – 117,5 %,

-          кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 180,0 тис.грн., або 100%,

-          цільовий фонд – 12,1 тис. грн., або – 23,8 %,

Залишок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади станом на 01.01.2021 р. складав 8394,0 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду 7467,9 тис.грн. (з них: в Держказначействі по фінуправлінню – 3279,2 тис.грн., освітня субвенція – 4124,1 тис. грн., субвенція по наданню державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 2019 року – 64,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 926,1 тис. грн. (в держказначействі по фінуправлінню податок з власників транспортних засобів – 0,9 тис.грн.; цільовий фонд 152,6 тис.грн.; забруднення навколишнього середовища – 103,4 тис.грн.; бюджет розвитку – 20,7 тис. грн.; на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 648,5 тис. грн.).

Видатки бюджету Подільської міської територіальної громади за січень-травень 2021 року з урахуванням трансфертів становлять 135906,4 тис.грн., або 33,7 % річного плану.

По загальному фонду видатки склали 134127,0 тис. грн., або – 37,5 % річного плану, та 94,4 % від плану звітного періоду.

Із загальної суми видатків за січень-квітень 2021 року спрямовано, зокрема, на : виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 95485,2 тис. грн., або 71,1 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші захищені видатки – 18896,2 тис.грн., або 14,1 % (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами – 12928,8 тис.грн., або 9,6 %, інші трансферти населенню – 3747,3 тис.грн., або 2,8 %, харчування в закладах освіти та соціального захисту – 2220,1 тис.грн., або 1,7 %); фінансування охорони здоров’я – 5016,3 тис.грн. , або 3,8 %. Дорожнє господарство – 1417,7 тис.грн., або 1,1 %. Інші видатки бюджетних установ проведені в сумі 13311,6 тис.грн., або 9,9 %.

Фінансування з бюджету Подільської міської територіальної громади видатків на виплату захищених статей видатків забезпечувалася своєчасно і в повному обсязі відповідно до кошторисних призначень та пропозицій головних розпорядників коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.06.2021 р. по захищених статтях, що здійснювалися протягом січня-травня 2021 року за рахунок бюджету Подільської міської територіальної громади, відсутня.

Видатки по загальному фонду по галузям за січень-травень 2021 року становлять на освіту 77793,6 тис. грн., або 37,9 відсотків затверджених видатків на рік; охорону здоров’я - 5016,3 тис. грн. – 49,7 відсотків призначень затверджених на рік; культуру і мистецтво – 4665,4 тис. грн., або 41,3 відсотків затверджених призначень за рік, фізичну культуру і спорт – 2565,5 тис.грн., або 33,9 відсотків призначень затверджених на рік; житлово-комунальному господарству – 13602,9 тис.грн., або 37,7 відсотків затверджених видатків на рік, соціальний захист та соціальне забезпечення 8635,5 тис. грн., або 29,6 відсотків від затверджених призначень за рік, державне управління – 18681,6 тис.грн., або 39,5 відсотків від затверджених призначень за рік .

По спеціальному фонду видатки склали 1779,4 тис. грн., або – 3,9 % річного плану.

За січень-травень 2021 року із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на рахунок АБ «УКРГАЗБАНК» передано 2337,3 тис.грн.    

Протягом січня-травня 2021 року були використані кошти резервного фонду бюджету Подільської міської територіальної громади у сумі 369,0 тис.грн.

Залишок коштів бюджету Подільської міської територіальної громади станом на 01.06.2021 року в Держказначействі складає 13343,5 тис. грн., у   тому числі:

                 По загальному фонду - 12038,6 тис. грн.: з них на рахунках    

-          в держказначействі по фінуправлінню – 7442,4 тис. грн.

-          в держказначействі по фінуправлінню освітня субвенція – 4025,6 тис. грн.

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція на утримання ІРЦ – 294,5тис. грн.,

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція по наданню державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 135,5 тис.грн,

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція на утримання гуртожитку – 20,3 тис.грн.,

-          в держказначействі по фінуправлінню субвенція на на соцпослуги – 0 тис.грн.,

-        на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 120,3 тис. грн.

       По спеціальному фонду – 1304,9 тис. грн.:

   -    податок з власників транспортних засобів в фінуправлінні – 0,9 тис. грн.

   -   в держказначействі по фінуправлінню цільовий фонд – 164,7 тис. грн.

   -    забруднення навколишнього середовища в фінуправлінні – 225,4 тис. грн.

   -    в фінуправлінні кошти бюджету розвитку – 200,7 тис. грн.;

     - на рахунках в казначействі в бюджетних установах – 713,2 тис. грн.        

               Залишок переданих коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) Подільської міської територіальної громади станом на 01.06.2021 року в АБ «УКРГАЗБАНК» складає 2337,3 тис. грн.

              

            

              Перший заступник Подільського міського голови

                       З питань діяльності виконавчих органів ради -

               Начальник фінансового управління                                               О. В. Музичук